Početak radova na istražnom bušenju u koridoru trase buduće obilaznice Pakraca i Lipika najavljeni su za 25. srpnja na temelju ugovora između investitora Hrvatskih cesta d.o.o. i naručitelja Inženjersko projektnog zavoda d.d. (IPZ) iz Zagreba te podizvoditelja Instituta IGH d.d. iz Zagreba, stoji u obavijesti Instituta IGH d.d., Zavoda za geotehniku, objavljenoj na službenoj stranici Grada Pakraca.

Trasa buduće obilaznice duljine oko 12 kilometara počinje od prijelaza trase dalekovoda preko makadamske ceste za Stari Majur (LC41012), zatim generalno prati jugoistočnu trasu plinovoda sjeverozapadno od Prekopakre i Klise, prelazi preko državne ceste D47 sjeverozapadno od Državne ergele Lipik, uz desnu obalu rijeke Pakre prema Donjem Čagliću, gdje se spaja sa državnom cestom DC5 za Okučane.

Istražno bušenje je dio geotehničkih istražnih terenskih radova koje se radi za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta buduće obilaznice. Lokacije istražnog bušenja odredio je projektant trase na mjestima budućih objekata za koje je potrebno dobiti uvid u stanje i kvalitetu temeljnog tla. Tom prilikom kretat će se i raditi preko parcela u privatnom i državnom vlasništvu. Za pristupe do lokacija bušenja će se ponajprije koristiti postojeće ceste, putove i staze, no ukoliko to neće biti moguće lokaciji bušenja pristupit će se pored obradivih površina i parcela.

Predviđen završetak prve faze radova je tijekom rujna.