35

Nakon Badljevine, pakrački arheolozi su tijekom svibnja odradili još jedno zaštitno arheološko istraživanje, ovoga puta na lokalitetu Dereza-Komljenice/Ambarište. Radi se o najstarijem do sada utvrđenom-fortificiranom naselju na području zapadne Požeško-slavonske županije.

„Ovaj lokalitet nam je poznat od 2022. godine kada je u projektu Rekognosciranja područja grada Pakraca i Lipika, na temelju dojava planinara Mirka Stupara pronađeno gradište. Isprva su sve informacije ukazivale kako se radi o srednjovjekovnom lokalitetu sa dominantnim obrambenim „plemićkim“ humkom koji je osim svojeg položaja branjen i dubokim kanjonom potoka Dereza te Kravarina. Ubrzo smo na temelju površinskih nalaza zaključili kako je lokalitet višeslojan, odnosno dominantno prapovijestan, ali njegove točne osobine nismo utvrdili sve do sadašnjih arheoloških istraživanja. Naime, lokalitet je dijelom oštećen šumarskim vlakama 2021-2022. godine te je na njemu provedena hitna intervencija kako bi se očuvali dijelovi otkrivenog naselja. Po završetku istraživanja, odnosno nakon svog metodološki propisanog dokumentiranja lokaliteta, arheološka je sonda zatrpana kako ne bi predstavljala opasnost za divljač, ljude i radne strojeve,“ rekao je voditelj istraživanja Krešimir Vacek i dodao da će se uz suradnju sa Šumarijom Pakrac osigurati očuvani dijelovi od budućih oštećenja. Projekt financira Ministarstvo kulture i Medija Republike Hrvatske, provodi Muzej grada Pakraca, a Grad Pakrac pruža dodatnu logističku potporu.

Rezultati istraživanja

O rezultatima istraživanja i općenito o kasnom neolitiku prenosimo izvješće voditelja Vaceka: Arheološka iskopavanja isprva su potvrdila postojanje srednjovjekovnog sloja koji je uništen gospodarskim aktivnostima u novom vijeku pa se o njemu može vrlo malo reći (ostaci željeznog alata). Daljnjim istraživanjima utvrđeno je postojanje tankog srednjovjekovnog sloja prapovijesnog utvrđenog naselja iz mlađeg kamenog doba (neolitika) te najvjerojatnije i ranijeg bakrenog doba (eneolitika) iz perioda od 4500 godina pr. Kr. do oko 3500.g pr. Kr. Prema svim karakteristikama naselje je pripadalo Sopotskoj kulturi (definiranoj po istoimenom nalazištu Sopot kraj Vinkovaca), a preliminarno je izdvojeno nekoliko dominantnih razina života naselja.

Najstariji stanovnici ove gradine (utvrđenog naselja) svoje su prve zemunice (kuće do pola ukopane u zemlju) ukopali u holocenske tvrde naslage žute ilovače na uzvišenom području, kako bi lakše preživjeli sve intenzivnije seobe okolnih agresivnih zajednica. Ostaci kasnog neolitika pokazuju prestanak mirnih vremena ranijeg neolitika kada su ljudi živjeli u dolinama uz izvore te se dominantno bavili zemljoradnjom, lovom, ribolovom i prikupljanjem, a štovali su kult plodnosti, odnosno kult „Velike Majke“. Povoljni klimatski uvjeti i razvoj privrednih tehnika osigurali su rast zajednica te sve intenzivnije seobe zajednica („plemena“), često na područja drugih zajednica, što je izazivalo sukobe. To vrijeme ujedno predstavlja i značajniju tranziciju sa poljodjelstva na ratarstvo što će potvrditi i zoomorfne rogolike aplikacije inspirirane stočarskim motivima jednako kako na drugim nalazištima ove kulture, tako i na našem u Derezi. Nastaju utvrđena naselja u močvarama i na brežuljcima, a obavezno se pojačavaju i drvenim bedemom (palisadom), ponekad i opkopima.

34

Najranija faza ovog naselja dramatično je skončala vjerojatno u jednom od opisanih sukoba, a u šumskom tlu vječno je ostao arheološki sloj od razbijenog posuđa razasutog po tlu neolitičke kuće. Među posuđem visoke kvalitete svakako treba izdvojiti ono dekorirano apliciranjem trake ukrašene ubodima prstom te ostatke neolitičke čaše na visokoj nozi, odnosno keramičkog kaleža. Upravo uništenu zajednicu naslijedila je ona koja svoje objekte gradi nad zemljom te upravo dio jednog takvog smo istražili. Radi se o vrlo velikom kružnom objektu, moguće kući cijelog klana, čija struktura počiva na stupcima od pletera, pojačanog glinom. Pod je bio izrađen od tvrde nabijene gline, a intenzivno debeo sloj ugljena i pepela ukazao je kao je objekt obilovao drvenim pokućstvom. U ovo vrijeme nastao je najvjerojatnije i „plemićki brijeg“ u naselju, što ukazuje na pojavu rodovske aristokracije, odnosno sve intenzivniju socijalnu podjelu društva. Slojevi sada obiluju keramikom ukrašenom rogolikim aplikacijama što svakako upućuje na stočarsko društvo. Naselje je u nekoliko etapa spaljivano i obnavljano što je indikator burnih vremena ispunjenih sukobima. Naselje je najvjerojatnije skončalo u jednom od takvih sukoba, kada je zgarišta lokaliteta Komljenice/Ambarište po posljednji put prekrio šumski humus prije 5500 godina.

Najvrijednije nalaze predstavlja veliki izbor bikoničnih keramičkih posuda, ostaci keramičkog kaleža, pronalasci kamenih sjekira, brojni kameni noževi (mikrolitna sječiva) te dijelovi keramičke ritualne posude na nozi. Istraživanjem je samo potvrđeno iznimno arheološko bogatstvo pakračkog kraja, koje ćemo sve intenzivnije koristiti prilikom proširenja znanstvene spoznaje, kulturne vrijednosti kraja, obrazovnih kapaciteta te sve bogatije turističke ponude.

Osim Vaceka, na istraživanju su sudjelovali arheologinja Tea Lokner kao njegova zamjenica te brojni radnici i volonteri: I. Komljenović, A. Komljenović, K. Rade, L. Perić, S. Popović, A. Lucić, L. Komljenović, M. Komljenović i K. Mlinarić.

36.1

Spahijski podrum Pakrac prva pol.20.st . 950x727 2

Spahijski podrum Pakrac- prva pol. 20. st.

Piše: Željka Razumović-Odvorac, promotorica projekta „Svijet graševine“

Spahijski podrum impozantna je građevina i atrakcija u kojoj se može doživjeti povijest Pakraca, ljudi i njihovih života na ovim prostorima kroz stoljeća. O značenju Pakraca svjedoče priče iz različitih vremena - iz vremena kad je bio trgovište, kad je ovdje bila prva kovnica novca u Hrvatskoj i kad su barun Trenk i poznata grofovska obitelj Janković ovdje imali vlastelinske posjede. Brojne su ljudske sudbine i priče ostavile tragove u Spahijskom podrumu i čine ga zaista jedinstvenom pakračkom atrakcijom.

Najstarije tumačenje povjesničara govori nam da je Spahijski podrum izgrađen u 13. stoljeću te da je u njemu bila smještena kovnica novca ili samostan crkvenog viteškog reda ivanovaca. Danas je ta teorija uglavnom napuštena, ali ne i u potpunosti odbačena. Legenda o  tajnom prolazu ili velikom podzemnom tunelu  koji vodi do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije  ili u nekim pričama sve do Čaklovačke utvrde daje dodatnu dozu tajnovitosti ovom objektu, a stari Pakračani i danas tvrde kako se ovdje nalazila srednjovjekovna kovnica novca. Drugo, prihvaćeno, tumačenje govori kako je Spahijski podrum građevina iz 18. stoljeća koja je u povijesti imala različite funkcije i koja pruža neiscrpan izvor inspiracija za pričanje zanimljivih priča o tome kako se živjelo u ovim krajevima.

Nakon oslobođenja od Turaka, Slavonija se nalazi u sastavu Habsburške Monarhije te je pod upravom Dvorske komore u Beču. Car Karlo III. poklonio je darovnicama  iz 1728. i 1729. godine imanje Pakrac svom dvorskom savjetniku tajne kancelarije i kancelaru Zlatnog runa Joannu Theodoru barunu ab Imsenu pa je tako uspostavljeno vlastelinstvo Pakrac koje je u svom sastavu imalo 36 sela. Kako je utvrda Stari grad Pakrac bila u ruševnom stanju i nastanjena vojskom, barun  ab Imsen odlučio je izgraditi vlastelinski kompleks u njezinoj neposrednoj blizini, današnji Vlastelinski kompleks Janković. Njegov vlastelinski kompleks sastojao se od dvije rezidencijalne zgrade, dvora i uprave vlastelinstva, te tri gospodarska objekta, od kojih su se dva nalazila u samom vlastelinskom kompleksu, a treći gospodarski objekt, izmješten izvan kompleksa, bio je Spahijski podrum. Ne zna se točna godina izgradnje ovog objekta, ali pretpostavlja se da je za prvu fazu izgradnje zaslužan barun ab Imsen i da je trajala najkasnije do 1745. godine. Teren za gradnju pomno je odabran jer je objekt izgrađen na obronku brda uz cestu prema Požegi, ali i jednim dijelom (podrumom) ukopan u to isto brdo. Malena udolina sa sjeverne strane brda bila je idealna za izvedbu puta do gornjeg ulaza u zatvoreno gospodarsko dvorište. U „Konzervatorskoj studiji“ (1991.) točno je definirano kako način gradnje, dimenzije opeke, upotreba konstrukcija, organizacija prostora te detalji ukrašavanja upućuju na to da je Spahijski podrum izvorno izgrađen u prvoj polovici 18. stoljeća. Drugu fazu gradnje izveo je grof Antun Janković u periodu između 1760. i 1777. godine, a oko 1813. godine građevina je proširena u smjeru istoka, u vrijeme Izidora Jankovića. Ono što upućuje na to da je obitelj Janković izvršila druge dvije faze nadogradnje Spahijskog podruma je obiteljski grb uklesan na zaglavnom kamenu jednog od portala te oporuka Izidora Jankovića u kojoj u svojoj građevinskoj djelatnosti navodi i gradnju podruma u Pakracu.

detalj s vrata

Detalj s vrata

Spahijski podrum građen je u obliku ključa, a obuhvaća ukupno četiri etaže što se prostiru na  ukupno 2480 četvornih metara korisne površine. Zahvaljujući čvrstoj gradnji  sačuvan je i danas, a različito su ga nazivali kroz povijest. Za neke je to bio spahijski podrum (spahija - turski zemljoposjednik, vlastelin), dok su drugi tvrdili da je to španski podrum (španski - mađarski župan, nadstojnik na feudalnom imanju). Stariji stanovnici Pakraca nazivali su ga i Ivanovim podrumom, a nazivan je i pivnicom i hambarom. Kroz povijest  u njemu su se nalazili i pogon „Jasen“ DIK-a Papuk te je jedno vrijeme bio i skladište Trgovačkog poduzeća „Budućnost“, ali i mnogih drugih pakračkih organizacija, dok nije uništen u velikom požaru 1988. godine.

Vrijednost Spahijskog  podruma prepoznalo je i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske koje ga je zaštitilo kao nepokretno kulturno dobro. Zahvaljujući projektu „Svijet graševine“ napokon se cjelovito obnavlja i uskoro bi trebao postati društveni, multimedijalni, kulturni, turistički i obrazovni centar grada Pakraca. U Spahijskom podrumu nalazit će se Posjetiteljski centar Svijeta Graševine u Pakracu  te kutak s eno i gastro ponudom, Gradska knjižnica Pakrac, stalni postav Muzeja grada Pakraca, Multifunkcionalna dvorana Julijana te Galerija Pakra.

Jedinstvenost Spahijskog podruma bit će hibrid muzeja i knjižnice, koji je relativno nov u svijetu, a u Hrvatskoj čak prvi takav primjer te predvodnik ovakvog inovativnog i kreativnog pristupa. Podloga za suradnju knjižnice i muzeja je njihova zajednička uloga mjesta koja predstavljaju izvor informacija i koje su čuvari vrijednih povijesnih i kulturnih artefakata. Hibrid ili udruženje knjižnice i muzeja predstavlja značajan odmak od tradicionalnog poimanja ovih institucija. Konačnu sinergiju će ove dvije ustanove  doživjeti u Spahijskom podrumu kada će stvoriti novi kontekst suradnje, interpretacije i povezivanje s kulturnom materijom i zajednicom u kojoj djeluju.

presa za grozde 1

Preša za grožđe

Interpretacijska zona Spahijskog podruma prožimat će se kroz čitav objekt. Od podruma gdje će se nalaziti izložbena cjelina „Svijet graševine u Pakracu“, posvećena Pakračko-lipičkom vinogorju te povijesti vinarstva i vinogradarstva na pakračkom području, izložbena cjelina „Iz našeg polja, s našeg stola“, posvećena tradicijskom kulinarstvu, preko prizemlja, točnije Gradske knjižnice Pakrac, kroz čije police za knjige se provlači niz malih izložbi pod zajedničkim nazivom „Tajne gradske knjižnice“. Na prvom katu nalazit će se izložbena cjelina „Naš zavičaj“, stalna izložba Muzeja grada Pakraca zamišljena kao priča života ljudi u Pakracu, ali i kao priča o ljudima koji su Pakrac stvarali i onima koji ga i danas stvaraju. Brojne su ljudske sudbine i priče ostavile tragove u Spahijskom podrumu i baš one ga čine jedinstvenom atrakcijom pa ga zbog toga posvećujemo ljudima, Pakračanima.

Spahijski podrum posjetiteljska je infrastruktura projekta „Svijet graševine“ čije poslanje je brižno čuvanje i dostojno predstavljanje različitog materijalnog, kulturnog i duhovnog blaga Svijeta graševine – upravo zato je nazvan „Riznica Svijeta graševine“.

Spahijski podrum logo

Plostine salama

Ponajbolji proizvođači konjske salame na našem području okupili su se jučer u Ploštinama na 11. natjecanju amaterskih proizvođača ove vrhunske delikatese, u organizaciji Udruge proizvođača talijanske konjske salame - Izvorno Ploštine i Zajednice Talijana „Liberta“.

Ocjenjivanje je bilo podijeljeno u dvije kategorije po deset natjecatelja – mali i veliki proizvođači, a svaka kategorija je imala zaseban žiri od pet članova koji je ocjenjivao izgled, boju, miris, okus, masnoću i zrelost salame te tako izabrao one najbolje.

U kategoriji velikih proizvođača pobijedila je Mira Straga, drugi je bio Ivan Ciciliot, a treći Slavko Martinelli, dok je kod malih proizvođača slavio Domagoj Ciciliot ispred Marka Martinellija i Ivice Strage. Priznanja pobjednicima i zahvalnice žiriju te ostalim zaslužnim članovima podijelio je predsjednik Udruge proizvođača talijanske konjske salame - Izvorno Ploštine, Petar Ivanović.

plostine-4
plostine-8
plostine-7
plostine-6
plostine-5
plostine-3
plostine-2

U kratkom obraćanju, Olivera Bina, predsjednica Zajednice Talijana „Liberta“ zahvalila je članovima Zajednice na pomoći u organizaciji i Gradu Pakracu na podršci, a posebno je istaknula Talijansku Uniju koja im je ove godine osigurala sredstva za nekoliko projekata kao što su oprema za ozvučenje doma, sanacija krovišta, preuređenje kuće u muzej te ličenje doma.

Ispred Grada Pakraca okupljene je pozdravila Gabriela Sabo Seleši, voditeljica ureda Turističke zajednice Grada Pakraca i čestitala organizatorima i pobjednicima što čuvaju od zaborava običaje izrade konjske salame koja je prepoznatljiv simbol ovog kraja te tako promoviraju tradiciju i bogatstvo talijanske kulture.

Ovu manifestaciju svojim su nastupima obogatili folklorna skupina i zbor Češke Besede iz Prekopakre kao i dječja plesna skupina Zajednice Talijana Lipik.

plostine 1

DSC 1013

Noć knjige, jedna od najvećih i najpoznatijih nacionalnih manifestacija posvećenih knjizi s ciljem poticanja kulture čitanja, obilježena je jučer u pakračkoj gradskoj knjižnici bogatim programom. U skladu s ovogodišnjom temom Kad je prizma kataklizma: knjige za izazovna vremena i njenim zaštitnim znakom, dinosaurom imena Đuro Načitanović, knjižničarke su pripremile zanimljivu čitaonicu i radionicu gdje su se djeca kroz priču mogla upoznati s različitim vrstama ovih neobičnih prapovijesnih gmazova, ali i izraditi straničnik za uspomenu. Svi zainteresirani imali su priliku postati novim članom za upola manji iznos od uobičajenog, dok su zaboravni čitači mogli vratiti posuđene knjige bez naplate zakasnine.

FOTOGALERIJA

Nakon projekcije kratkog videa o istraživanju čitanosti i kupovine knjiga kojeg već 13 godina provode organizatori Noći knjige u Hrvatskoj saznali smo porazne rezultate, primjerice da je 38 posto hrvatske populacije pročitalo barem jednu knjigu u posljednjih godinu dana, što je pad od 11 posto u pet godina i najslabiji rezultat od pokretanja istraživanja, odnosno da je svaki peti građanin, ili 20 posto populacije kupilo barem jednu knjigu u posljednja tri mjeseca, a i ta brojka stagnira već nekoliko godina.

Nagrađeni NAJčitatelji

Kako bi pokazali da Pakračani pobijaju ovu crnu statistiku, uslijedila je svečanost dodjele nagrada NAJčitateljima, odnosno korisnicima knjižnice koji su u protekloj godini pročitali najviše knjiga. Nagrade su kao i prijašnjih godina dodijeljene u šest kategorija. U kategoriji predškolci nagradu je odnijela Amadea Štula sa 73 pročitane knjige, u kategoriji osnovnoškolaca najnačitanija je bila Barbara Ivanović sa 60 pročitanih naslova, dok se u kategoriji srednjoškolci istaknula Ena Bartoluci sa 46 pročitanih knjiga. Gradska knjižnica Pakrac ima puno članova i korisnika iz drugih gradova pa je tako u kategoriji odraslih, nagradu za pročitanih 66 knjiga osvojila Manuela Mlinar iz Daruvara. U kategoriji umirovljenika Ana Mačinković istaknula se sa zavidnom brojkom od 134 pročitanih djela, dok je u kategoriji obiteljskog članstva priznanje odnijela obitelj Tessari sa čak 157 pročitanih knjiga.

DSC 1032

Dodijeljene su i nagrade za NAJsuradnike u protekloj godini koje su pripale profesoricama Tamari Vujanić, Tanji Španjić i Gorani Baschiera iz pakračke srednje škole te knjižničarki Aniti Pavlečić iz osnovne škole.

Nagrade svima nagrađenima uručile su ravnateljica knjižnice Monika Lucić Fider i pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević koja je istaknula kako „trebamo biti ponosni na sve čitače, ali i na rad naše knjižnice koja je u Pakracu iznimno važna institucija, ne samo unutar svoje djelatnosti nego i van nje.“ Najavila je novost za sve roditelje novorođenih beba koji dobivaju prigodan poklon od Grada, kako će on, upravo na inicijativu ravnateljice, ubuduće sadržavati malu slikovnicu i članstvo u gradskoj knjižnici.

Nova knjiga Danijela Špelića

Za kraj ove sadržajne večeri Noći knjige, održana je promocija novog romana pakračkog pisca Danijela Špelića nazvanog Praznina, u kojoj su sudjelovali i profesorica Tanja Španjić te učenik pakračke gimnazije Srećko Popović. Radi se o trećem romanu u serijalu o Lukasu Humu (nakon Nestale i Svjedoka), ovoga puta inspiriranom stvarnim događajem, odnosno nestankom jednog dječaka s vukovarskih bazena krajem 80-ih, kao i osobnim iskustvima autora, koji su smješteni na stvarne lokacije, Pakraca, Lipika, Vukovara, izletišta Jankovac, upravo kako bi se učinio odmak od većine hrvatskih kriminalističkih romana kojima se radnja događa u Zagrebu.

Zainteresirani su mogli kupiti ovu knjigu, koju je izdala Naklada Bošković, i dobiti potpis autora ili se fotografirati za trajnu uspomenu, a svi posjetitelji knjižnice sinoć su se zasladili i prigodnom tortom.

DSC 1083

seljacka sloga

U organizaciji Zajednice kulturnih udruga Požeško-slavonske županije 13. travnja održan je 12. županijski kulturni mozaik u Gradskom kazalištu Požega uz nastup kulturno-umjetničkih društava među kojima je bio i naš KUD Seljačka sloga iz Prekopakre, doznajemo od predsjednice KUD-a Dubravke Arland.

Uvodne riječi i pozdrave iznijeli su županica Antonija Jozić, gradonačelnik Željko Glavić i predsjednik Zajednice Mirko Čačić, a uz mnogobrojne izvođače iz područja plesne, glazbene, orkestralne i literarne djelatnosti ovo je bila prilika predstaviti smotre iz koreografiranog i izvornog folklora.

Na Kulturnom mozaiku izabrani su predstavnici koji će predstavljati Županiju na državnim smotrama koreografiranog izvornog folklora koja se po trideset i prvi put održava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, zatim na Đakovačkim vezovima te na Vinkovačkim jesenima, za što je ove godine čast pripala upravo prekopakranskom KUD-u. Ovogodišnje, 59. Vinkovačke jeseni bit će održane od 13. do 22. rujna., a naš KUD će zasigurno na najljepši način predstaviti tradiciju i kulturnu baštinu ovoga kraja.

Osim Seljačke sloge, na Mozaiku je nastupila i Češka beseda Prekopakra, ali i brojna druga društva s područja naše županije.

ceska beseda

Fotografije: KUD Seljačka sloga i pszupanija.hr

madjari poezija naslovna

U skladu s dugom tradicijom, jučer je u Pakracu u Gradskoj knjižnici održana svečanost u čast Dana mađarske poezije, koji se obilježava 11. travnja svake godine u spomen na rođendan istaknutog mađarskog pjesnika Attila Józsefa. Manifestaciju je organiziralo Društvo Mađara Pakrac, okupivši članove ove lokalne mađarske udruge i ljubitelje poezije. Posebnu toplinu ovom događaju dala je činjenica što su se čitanja poezije odvijala na dva jezika - mađarskom i hrvatskom, što je simboliziralo povezanost i suživot različitih kultura i jezika.

madjari poezija trojac

Rebeka Toth je interpretirala mađarske stihove, dok je Matija Kulhavi prenio iste na hrvatskom jeziku. Ovaj spoj jezika i kultura ujedno je naglasio važnost razumijevanja i poštovanja među različitim zajednicama. U ime Društva Mađara Pakrac, Josip Fa, predsjednik udruge i predstavnik mađarske nacionalne manjine u Požeško-slavonskoj županiji, zahvalio je svim prisutnima na podršci te posebno istaknuo suradnju s ravnateljicom knjižnice Monikom Lucić Fider, čija podrška omogućuje održavanje brojnih aktivnosti.

madjari poezija cetverac

Ovaj događaj nije bio samo prilika za obilježavanje velikog mađarskog pjesnika i njegove ostavštine, već i za promicanje kulturne raznolikosti i međukulturalnog dijaloga.

madjari poezija publika