Postavljanjem skela oko zgrada počela je dugoočekivana faza obnove stambenih zgrada u  Pakracu i Lipiku koja će kao konačni rezultat najkasnije već idućeg proljeća imati najmanje dvije nemale koristi. Prva dobit za sve stanovnike Pakraca i Lipika će  bit  uveliko smanjen broj ratnih ožiljaka kroz  novi vizualni izgled cjelokupnog naselja u Vukovarskoj ulici u Lipiku i bar djelomično takav efekt na početku Hebrangove ulice u Pakracu. Druga korist će se ogledati u činjenici da će u život u 246 stanova biti stanarima ugodniji i po pitanju energenata, posebice onih koji služe za grijanje, jeftiniji. Pratećih popratnih efekata je daleko više, a važnost svega je da se u obnovu fasade na tih 13 stambenih zgrada ulaže više od 20 milijuna kuna što je uz izgradnju zgrade pakračke srednje škole i sportske dvorane vjerojatno treća najveća poslijeratna građevinska investicija. Nažalost domaći građevinari će kao izravni izvođači uzeti tek dvadesetak posto tog kolača kojeg s više od 15 milijuna kuna financira država, odnosno Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

O tom projektu u protekle oko dvije godine, koliko traje njegova papirnata priprema, pisali smo nebrojeno puta željno sa svim stanarima, gradskim strukturama, građevinarima i Komunalcem očekujući njegov početak.  U tom razdoblju Komunalac kao upravitelju svih stambenih zgrada na području Pakraca i Lipika prošao je nekoliko faza: „čišćenje“ vlasničke strukture i ucrtavanje zgrada na pripadajuće parcele, izrada energetskih certifikata, projekata obnove, ugovaranje kreditiranja stanara s bankama i na kraju izbor i ugovaranje same izvedbe s izvođačima.

Riječ je o zgradama u Pakracu  Hebrangovoj ulici na kućnim brojevima  2 i 4 (prve dvije križne na desnoj strani), te u Lipiku u Vukovarskoj ulici na brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, Slavonska  32, 36, 38   te Udinska 2.

Uloga Fonda

Prije nekoliko godina po uzoru na slična događanja u razvijenijim europskim zemljama Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša je zahvaljujući novcima koje skuplja kao razne oblike  nameta gospodarstvo, u konačnosti potrošačima, na ime trošenja energetskih resursa i zagađenja okoliša je pokrenulo niz akcija u cilju smanjivanja potrošnje energije. Jedna od tih aktivnost, pokrenuta pred dvije godine se odnosila na poboljšanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća izmjenom stolarije i izgradnjom nove moderne fasade, a već naredne godine na red su došle i višeetažne  zgrade. U Pakracu i Lipiku zbog katastarske i gruntovne nesređenosti se nismo uspjeli uključiti odmah prve godine, ali je Komunalac, uz pomoć gradskih uprava, koji je sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća postao upravitelj svih višeetažnih stambenih zgrada na području Pakraca i Lipika, uspio za značajan broj zgrada pripremiti dokumentaciju za ovoproljetni natječaj koji je urodio plodom za ovih 13 zgrada.

Tako će Fond s 80 posto sredstava financirati zamjenu stolarije u 42 pakračka stana i 204 lipička, te obnoviti fasadu na 13 zgrada  s nešto više od 16 milijuna kuna, dok će stanari u tome sudjelovati s oko dodatna 4 milijuna, proporcionalno udjelu u svojoj stambenoj površini.

Fond odobrava  80 posto troškova, ali po zgradi najviše do 1,4 milijuna kuna. Neke od tih zgrada će u potpunosti iskoristiti limit pri čemu će njihovi stanari još financirati s oko 600.000, dok je kod nekih taj trošak nešto manji, oko 1,1 milijun kuna i tu će obveze stanara biti manje.

Provoditelj akcije je Komnunalac koji je po sklapanju ugovora s Fondom tijekom kolovoza imao otvoreni javni poziv na koji su se javljali zainteresirani potencijalni izvođači. Konačni izbor izvođača su napravili stanari zgrade pa su se tako u Pakracu odlučili za domaće izvođače: obrt Visković  vlasnika Zlatka i tvrtku Trimprojekt u vlasništvu Marijana Hihlika koji su se protekle dvije godine u poslovima izrade i montaže PVC stolarije (Trimprojekt), ali i postavljanju fasade afirmirali na projektima obiteljskih kuća u kojem je svaka od tih tvrtki odradili stotinjak fasada i kompleta stolarije. U Lipiku su  stanari u 8 zgrada su za izvođača izabrali požeški Preseofleks,  a po jednu su dobili požeške tvrtke Promet Požega i Konstrukt, dok je jedanaestu zgradu dobio zagrebačka tvrtka Pavić usluge.

 „Napadaju“ izvođači

Kako nam je 22. rujna rekao Zdravko Vostri, direktor Komunalca, sve tvrtke su uvedene u gradilište i sve su obećale da će danas započeti na svim zgradama s postavljanjem skele. Rok za završetak cijelog projekta je 23. svibnja iduće godine. No, taj rok podrazumijeva završetak i nemalog papirnatog dijela posla u koji su uključeni nadzorni organ, razna papirologija za fakturiranje izvođača prema Fondu jer će Fond svoj dio platiti tek po završetku projekta. Stoga građevinski radovi trebaju biti gotovi najkasnije do kraja travnja.

Pripremajući ovaj tekst razgovarali smo s domaćim izvođačima i obojica ističu da očekuju da će svoje zgrade u Pakracu, dozvoli li vremenske prilike, završiti prije Božića. Ovih dana dovršavaju posljednje poslove iz  programa obiteljskih kuća i nakon toga će s većim dijelom zaposlenika i neophodne tehnike „navaliti“ na ove dvije pakračke zgrade.

Izvođač ima obvezu da radove izvodi na način da omogući stanarima nesmetano stanovanje u stanovima. Kod izmjene stolarije obveza je izvođača da u istom danu stari  prozor koji je izvadio zamjeni novim. Naši izvođači tvrde da će to tijekom obnove zgrade, biti jedina smetnja u svakodnevnom životu stanara tijekom izvođenja radova, osim onog neophodnih pratećih pojava kao što su oblijepljeni prozori, buka, prašina i ulaz u zgradu ispod skele.

Mada su pripreme za cjelokupan projekt trajale dugo, kada smo pripremali ovaj tekst, ipak još nisu bili poznati svi detalji. Ostalo je da se nadzorno tijelo (zagrebačka tvrtka „Pomak“) i stanari  riješe pitanje balkona koje su pojedinci prethodnih godina zatvorili u lođe, kao i izbora boje fasade.

U Pakracu, kako nam je rekao Vostri, to će riješiti sami stanari o čemu još nisu postigli dogovor. U Lipiku  su unajmili hortikulturnog arhitektu koji treba predložiti hortikulturno uređenje cijele Vukovarske ulice pa će u sklopu toga predložiti i boju za fasade.

Također kada smo razgovarali s Vostrijem još nije bio završen postupak izbora banke koja će kreditirati stanare. Kako smo već napisali Fond financira 80 posto, a stanari 20. No i to ovisno o zgradi iznosi između 400.000 mi 600.000 kuna. U fondu pričuve, koji stanari plaćaju svakoga mjeseca 1,53 kune po četvornom metru stana, tih novaca nema, odnosno oni koji su skupljali ne trošeći pričuvu na razna druga održavanja imaju između 70 i 110.000 kuna što je nedovoljno. Tako će sudjelovanje stanara u ovom kapitalnom projektu ovisno o zgradi i veličini stana iznositi između 15 i 30 tisuća kuna po stanu što je, posebice za umirovljenike puno. Stoga će se Komunalac, u ime stanara kreditno zadužiti kod banke, a kredit će narednih 10 godina vraćati stanari. Okvirno on će iznositi između 200 i 250 kuna mjesečno. No, stručnjaci kažu da  će uslijed izolacije fasade jer se stavlja stiropor debljine 14 centimetara, te puno boljih energetskih svojstava nove PVC stolarije troškovi grijanja zimi biti između 30 i 40 posto manje čime bi rata kredita bila pokrivena između 50 i 70 posto.

Što s preostalima?

Naravno da ovaj način uređenja privatne imovine u kojem država sudjeluje s financiranje 80 posto kod mnogih koji time neće ništa dobiti izaziva negodovanje. No na dobiti su sigurno svi stanovnici, u najmanju ruku s naših ulica nestati će mnogi ratni ožiljci. To se posebno odnosi na Lipik gdje će biti obnovljena gotovo cijela Vukovarska, a značajno i okolne dvije ulice. U Pakracu bar dvije zgrade.

No, nadležni u gradovima se nadaju da je to prva tura i da će dogodine doći na red i ostale. U Lipiku su papirnato u potpunosti spremne i ostale zgrade u Vukovarskoj  (7 i 10), Slavonskoj 34 i 45, te Frankopanskan12, ali za njih nije bilo novaca u Fondu u ovom krugu i Vostri vjeruje da će ući u slijedećem kao što se nada da će do tada biti pripremljene i još neke pakračke od preostalih 30-tak koliko ih je ostalo za obnovu fasade ne računajući one koji su izgrađene poslije rata i koje na to nemaju pravo. No sigurno je da Fond više neće participirati s 80 posto, nego znatno manje, spominje se najčešće 45 posto. Koliko će to biti prihvatljivo i primamljivo stanarima ostaje tek da se vidi. Do tada ćemo imati iskustva s ovim projektom, kako s njegovim izvođenjem, tako i s konačnim energetskim učincima. Za vidjeti će sigurno biti lijepo jer gore od ovog sada ne može.

PREDSTAVNICA STANARA  BLANKA LOVRIĆ

Silno se veselim

Umirovljenica „Papuka“ Blanka Lovrić od prvog dana stanuje u Hebrangovoj 2 u Pakracu i ona je predstavnik  22 vlasnika stana u toj zgradi te je na taj način uključena u projekt od njegovog početka.

sivac

Kaže da je silno veseli početak obnove. U njihovoj zgradi od 22 vlasnika 15 je potpisalo pristanak i sudjelovanje te se time on automatski podrazumijeva i za preostalu manjinu od 7 vlasnika koji iz raznih razloga nisu  svojim potpisom pristali na sudjelovanje.

Zgrada je, prisjeća se gospođa Lovrić, djelomično nakon rata obnovljena  1994. godine kada je Savez Luterana svijeta financirao obnovu  krovišta, stubišta i instalacija jer je zgrada u ratu gorila. Nakon toga  iz pričuve je promijenjena ulazna stolarija, obnovljene su ulazne stepenice, postavljena ograda, opločene staze oko zgrade i izvođeni manji radovi na održavanju hodnika.  Stoga u pričuvi imaju samo 74.000 kuna pa će oko 600.000 koliko će iznositi  njihov dio financiranja rješavati kreditnim zaduženjem. Trebalo bi zanoviti i krovište, ali Fond to ne financira, a novaca više nema pa će se s tim čekati bolja vremena.

Ona je svoj stan dobila od „Papuka“ u kojem je zaradila mirovinu, no iza male plaće ostala je i mala mirovina. Stoga je kredit bio jedino rješenje i ne slaže se baš sa stručnjacima da će bar polovinu iznosa riješiti ušteda na grijanju. Umirovljenici, kaže ona, pale grijanje baš kad moraju tako da su i novci utrošeni na njega mali, pa će biti i mala ušteda, nedovoljna za povrat kredita. No u njenoj zgradi ima  i umirovljenika s manjim primanjima od nje pa su se u zgradi solidarno dogovorili da će njima produžiti mogućnost otplate za nekoliko godina kako bi im mjesečna rata bila manja.

Za izvođača nisu dvojili, odabrali su Obrt Visković, a motiv im je bio domaći čovjek iz dva razloga: kada ukloni skele neće otići iz Pakraca, sretat će ga i moći tražiti eventualne reklamacije. Drugi razlog je bila da priliku za raditi dobiju domaći ljudi i da na taj način od cijele ove akcije bude veća korist za Pakrac.

Što se tiče nadzora, gospođa  Lovrić kaže da će ona biti izvođaču najveći nadzor jer zna neke slabosti zgrade i ranije propuste i sada će paziti da se o ni ne ponove. Uglavnom ne može dočekati da radovi počnu.

 

 

.