banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Ruralno

Požeško-slavonska županija objavila je javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2022. godinu. Potpore se dodjeljuju za pet aktivnosti: očuvanje pčelinjeg fonda, pokretanje poljoprivrednog gospodarstva (samozapošljavanje), sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama,  certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda,  adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.

U ovoj godini Županija je u proračunu za ove namjene predvidjela ukupno 350.000 kuna, a po pojedinoj mjeri korisnik može dobiti maksimalno, ovisno o mjeri od 1.500 do 10.000 kuna.   Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije, odnosno kod pčelara fizičke osobe i  obrti s prebivalištem na području županije.

Natječaj koji je u cijelosti s pripadajućim prijavnim obrascima objavljen na službenoj županijskoj internet stranici, a vidljiv i na stranici LRA Poduzetnički centar Pakrac, traje do 30. studenog ili do potrošnje sredstava. Prihvatljiva ulaganja za sufinancira su ona nastala nakon 1. 12. 2021. godine osim za pčelare (za prehranu osnovnog stada u pčelarstvu ili prihranu pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada u iznosu do 30 kn/košnica i kupovinu i korištenje Nacionalne staklenke u iznosu do 1,00 kn/komad)  gdje taj rok  počinje teći s 1. travnja prošle godine.  

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.