Prema odobrenim programima za financiranje i sufinanciranje, Ministarstvo kulture će na područje Pakraca u 2018. godini uložiti oko 2,5 milijuna kuna.

U programu zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini ukupno je u financiranje uvršteno 768 programa, a od ukupno nešto manje od 96 milijuna kuna predviđenih za tu namjenu, u Pakracu će završiti 1,66 milijuna kuna.

Najviše je odobreno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Eparhiji slavonskoj koja će na ime Episkopskog dvora dobiti milijun kuna, na ime crkve sv. Trojice 200.000 kuna i za crkvu sv. Petra i Pavla u Donjim Grahovljanima 60.000 kuna.

Po 150.000 kuna ove godine je predviđeno za Spahijski podrum i Kompleks Janković – Mali dvor, a 100.000 kuna za crkvu sv. Ivana Nepomuka u Pakracu.

U odobrenim programima investicijskih potpora Ministarstva kulture je 500,000 kuna za opremanje knjižnice Eparhije slavonske u Pakracu kao i 100.000 kuna za uređenje i opremanje Muzeje Grada Pakraca te 10.000 kuna za nabavu informatičke opreme za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pakrac.

Ministarstvo kulture će u ovoj godini kroz program zaštite na pokretnim kulturnim dobrima uložiti u crkvu Uznesenja BDM i to 80.000 kuna u obnovu oltara sv. Antuna Padovanskog, a kroz program zaštite arheoloških kulturnih dobara 90.000 kuna je predviđeno za Stari Grad Pakrac.

Kroz ostale programe Ministarstva kulture ove godine predviđeno je još 6.000 kn za nabavku instrumenata za Tamburaški orkestar Pakrac, 5.000 kuna KPD-u Sloga za inovativne umjetničke i kulturne prakse, a 11.000 kuna za KUD „Seljačka sloga“ iz Prekopakre i to 6.000 kuna za Smotru folklora i 5.000 kuna za nabavku dijelova nošnje.

Muzeju Grada Pakraca je odobreno 10.000 kuna  za izložbu 200 godina ceha majstora i 5.000 kuna za edukativne radionice dok je Gradskoj knjižnici i čitaonici Pakrac odobreno 35.000 kuna za nabavu građe i 10.000 kuna za digitalizaciju zavičajne povijesti.