Muzej grada Pakraca u suradnji s Osnovnom školom braće Radića Pakrac organizira izložbu povodom 140 godina otvorenja stare osnovne škole ( 1878.)  i 50 godina od otvorenja nove osnovnoškolske zgrade (1968.) koja će biti održana 13. prosinca.

Ovim putem pozivaju sve sugrađane koji misle da možda imaju neki od zanimljivih  predmeta  vezanih uz školstvo i  svoje školovanje da ih donesu u muzej kako bi mogli postati dio  spomenute  izložbe. Ovaj poziv traje i nakon otvorenja same izložbe na kojoj će cijeli jedan kutak biti posvećen  darovanim ili posuđenim predmetima kojima ćemo obogatiti priču o važnosti i povijesnom značenju školstva ovoga kraja, ističe Jelena Hihlik, ravnateljica Muzeja grada Pakraca.