Potrebe i prioriteti te planirani i neophodni zahvati u cilju zadržavanja standarda  kvalitete nastave i boravka djece u područnim vrtićima željela je saznati pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević radi čega je s ravnateljicom Višnjom Klobučar obišla sva četiri područna vrtića:  pod Kalvarijom te u Prekopakri, Badljevini i Donjoj Obriježi.

21

Pakračke vrtiće, s matičnim i područnim, trenutno pohađa oko 190 mališana, a uz energetsku obnovu matične zgrade koja je u tijeku, u planu je urediti i dva sanitarna čvora za što je pripremljen idejni projekt, rekla je ravnateljica Klobučar.

Vrtić pod Kalvarijom prostorno i sadržajno zadovoljava sve uvjete, u kojem su dvije odgojne skupine s oko 40-ak djece. Ovaj reprezentativni prostor, izgrađen 2010. godine,  na oko 470 četvornih metara ima na raspolaganju dvije sobe za dnevni boravak, prateće prostorije, sanitarne čvorove i veliku višenamjensku dvoranu koja se koristi prvenstveno za fizički razvoj djece.

I područni vrtić u Donjoj Obriježi je u dobrom stanju budući da je prostor ovo ljeto kompletno okrečen za sedam vrtićanaca koliko ih ove godine pohađa ovu ustanovu.

31

U Badljevini novost cjelodnevni boravak

Inicijativom roditelja i Mjesnog odbora od ove godine u Badljevini se provodi program cjelodnevnog boravka kojeg pohađa 14 mališana, na zadovoljstvo mještana, osnivača i svih koji su uključeni u predškolsku naobrazbu naše djece, istaknula je ravnateljica Klobučar.  Upravo zbog toga je prije početka nove vrtićke godine uređen sanitarni čvor, preuređena kuhinja te nabavljena potrebna oprema u što je Grad uložio oko 11.000 kuna.

41

U planu je u područnom vrtiću u Badljevini, kao i u Prekopakri,  u dogledno vrijeme zamijeniti vanjsku stolariju PVC. Područni vrtić u Prekopakri koji pohađa 16 djece raspolaže kvalitetnim prostornim sadržajima, kao i pratećim prostorijama, a jedan od planiranih radova je popravak ograde oko igrališta između područne škole i vrtića.

Gradonačelnica Blažević i ravnateljica Klobučar konstatirale su kako su predškolske ustanove na pakračkom području u vrlo dobrom stanju budući da se kontinuirano svake godine saniraju potrebe, a ulaganje u najmlađe i uvjete rada odgojiteljima bit će i dalje prioritet Grada.

Prva vrtićka zgrada koja je bila obnovljena poslije rata bila je ona u Lipiku, tad još u sastavu pakračkog vrtića kao područni, što je bio i prvi uopće obnovljen objekt u gradu. Od 1992. godine dječji vrtić nalazio se u zgradi Ćirinović sve do 1995. kada je obnovljena zgrada matičnog vrtića, a 1998. godine dograđen je dio zgrade za potrebe jaslica. Zadnja izgradnja bila je 2010. godine kada je potpuno uređen i obnovljen vrtić pod Kalvarijom.