U veljači je u Srednjoj školi Pakrac državnu maturu prijavilo 97 matura od ukupno njih 115. No, otada do početka mature, iz raznih razloga, broj pristupnika se smanjio te ih je u ljetnom ispitnom roku, koji je upravo u tijeku, pristupilo 88 ili u postotku 76,5 u odnosu na ukupan broj pakračkih maturanata. Gledajući po usmjerenjima, državnu maturu ovih dana polaže dvoje građevinskih tehničara, iz opće gimnazije njih 22, iz medicinske 37 te fizioterapeutske 27, rekao nam je Jonatan Berlančić, profesor građevinske grupe predmeta i ispitni koordinator u Srednjoj školi Pakrac.

Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika obvezni su predmeti na državnoj maturi, a mogu se pisati na višoj (težoj) i nižoj (lakšoj) razini. U postocima gledano, izbor učenika prema razinama predmeta koje pišu su podjednaki iz Hrvatskog i Engleskog jezika (Hrvatski jezik viša razina 52 posto, niža razina 48 posto, Engleski jezik viša razina 44, niža 56 posto), dok je interes za višu razinu iz Matematike tek 13 posto u usporedbi s nižom razinom za koju se odlučilo njih 87 posto. Njemački jezik na nižoj razini pisalo je 11 učenika, a njega su kao obvezni ispit odabrali učenici strukovnih programa kojima je to prvi strani jezik.

Što se tiče izbornog dijela ispita mature, već tradicionalno, učenici su se najviše opredjeljivali za Biologiju, Psihologiju, Fiziku i Kemiju, a manji broj učenika odabrao je Povijest, Informatiku, Likovnu umjetnost, Politiku i gospodarstvo te Vjeronauk.

Rezultate državne mature učenici mogu očekivati 12. srpnja i otada pa do 14. srpnja teče rok za prigovore, a konačna će objava rezultata biti 17. srpnja.

Državna matura je obvezna za učenike koji završavaju gimnaziju jer tek nakon uspješno završena četiri razreda gimnazije i položene državne mature učenik dobiva svjedodžbu o završetku srednje škole. Bez položene državne mature smatra se da učenik nije završio srednje obrazovanje, što nije slučaj sa strukovnim školama gdje učenici imaju zvanje nakon završene srednje škole i bez položene državne mature.

Preostalo je još napisati ispite iz Matematike i Hrvatskog jezika, koji je zbog propusta napravljenog u Splitu, kada su učenicima umjesto omotnica s esejom podijeljene omotnice s testom, odgođen za 28. lipnja. Tijekom provedbe ispita u našoj školi nije zabilježen nikakav problem, ali smo s profesorom Berlančićem dotakli i tu aktualnu temu.

Berlančić: „Žao mi je učenika“

„Što se tiče događaja s ispitom iz Hrvatskog jezika, budući da smo se na razini države susreli sa sličnom situacijom prije dvije godine, već smo naviknuti na standardne procedure u takvom slučaju pa se nadam da nekih tehničkih poteškoća pri realizaciji ispita idući tjedan ne bi trebalo biti. Žao mi je najviše učenika koji su izloženi dodatnom pritisku zbog odlaganja održavanja ispita.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je unazad dvije godine unaprijedio sigurnost ispitnog materijala, a posebno  tehnologiju provedbe ispita iz Hrvatskog jezika i Engleskog jezika na taj način što se esejski zadaci preuzimaju s mrežne stranice Centra na sam dan održavanja ispita. Također,  unaprijeđeno je i samo označavanje kutija sa sadržajem ispita upravo za Hrvatski jezik, a na sigurnosnim vrećicama su  tiskane prilično vidljive  oznake sadržaja ispita pa je dosta  teško zamijeniti ispite eseja i testa.

Na kraju, te ispitne vrećice prolaze kroz ruke dežurnih nastavnika koji ih preuzimaju, a na završetku lanca su učenici koji jasno vide što na sigurnosnim vrećicama piše (da li je riječ o eseju ili testu).

Ipak, do pogreške je došlo. Nikoga ne opravdavam, ali moram dodati sljedeće: ispiti državne mature su posebno stresna situacija ponajviše za učenike, ali i za ostale sudionike u provedbi (dežurni nastavnici, tehničko osoblje, ispitni koordinatori, članovi školskih ispitnih povjerenstava, predsjednici školskih ispitnih povjerenstava). Dobar dio ispita državne mature u ljetnom roku provodi se dok još traje nastava u školama, zaključuju se ocjene, provode se završni ispiti, upisuju ocjene u matične knjige, pripremaju razredne i završne svjedodžbe, i još k tome se održava i produžna nastava. Dio naših nastavnika, kao suradnici Centra, sudjeluju u ispravljanju  ispita državne mature. Rekao bih da su nastavnici u vrijeme provedbe ispita mature, uz dežurstva na tim ispitima, opterećeni i nizom drugih obveza.

Zbog svega spomenutog, mogu reći da sam kao ispitni koordinator jako zadovoljan ozbiljnošću i savjesnošću mojih kolegica i kolega profesora koji se trude, unatoč ostalim tekućim obvezama, korektno odraditi ispite državne mature u našoj školi.

Poseban dio te priče su upravo sami pristupnici, naši učenici, za koje mogu samo reći pohvale jer dolaze na vrijeme na ispite, a na samim ispitima poštuju propisane procedure i vrlo rijetko smo do sada bili u situaciji izricati stegovne mjere propisane Pravilnikom o polaganju državne mature (opomena, prekid ispita…)“, rekao je profesor Berlančić.