Na ljetnom roku državnoj maturi u Srednjoj školi Pakrac pristupio je 101 učenik, od ukupno 109 ovogodišnjih maturanata. Od toga 23 učenika u gimnazijskom programu, a 78 iz strukovnih programa pakračke srednje škole. Uspoređujući te brojke s prošlogodišnjim prijavama, broj učenika koji su prijavili polaganje državne mature je veći, rekao je profesor Jonatan Berlančić, ispitni koordinator u Srednjoj školi Pakrac.

Najviše učenika (66) polagalo je višu razinu hrvatskog jezika, a 34 nižu razinu dok je višu razinu matematike polagalo 16 učenika, a 83 nižu.  Slijedi engleski jezik gdje se na višu razinu odlučilo 34 učenika, na nižu 58, dok se na višu razinu njemačkog jezika odlučio samo jedan učenik te 6 učenika na nižu razinu.

Učenici su mogli prijaviti najviše šest izbornih predmeta te su ove godine pisali ispite iz biologije (38 učenika), psihologije (11 učenika), fizike (10 učenika), politike i gospodarstva (5), talijanskog jezika (1), kemije (11) i informatike (8). Profesor Berlančić ističe kako u pakračkoj srednjoj školi godinama najveći broj učenika piše u izbornom dijelu ispite iz biologije, kemije i psihologije, no primjetno je da su ove godine iskazali nešto veći interes za fiziku i informatiku, a slični su trendovi ove godine i na nivou države.

„Prije svega zadovoljni smo kao škola da je provedba ispita prošla regularno. Zadovoljan sam i činjenicom da su kao i prethodnih godina svi učenici gimnazije položili državnu maturu u ljetnom roku te su svi ostvarili pravo upisa na neki studijski program. Prolaznost učenika strukovnih programa ove je godine u usporedbi s prošlogodišnjom maturom nešto manja. Naime, došlo je do promjena u načinu bodovanja ispita iz hrvatskog jezika što je rezultiralo i većim brojem negativnih ocjena na obje razine, no općenito gledano slična situacija je ove godine bila i na državnom nivou. Ako usporedimo rezultate državne mature koje je prošli tjedan objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, s rezultatima učenika naše škole, mogu reći da se u najvećem dijelu poklapaju.

Istaknuo bih na kraju izvrsne rezultate dviju učenica naše gimnazije koje su postigle ocjenu odličan na ispitima iz hrvatskog jezika na A razini (8. rang u generaciji) i biologije (1. rang u generaciji)“, dodao je profesor Berlančić.

U tijeku su prijave za jesenski rok državne mature koje traju do 31. srpnja, provedba ispita je od 22. kolovoza do 7. rujna, a konačni rezultati biti  će objavljeni 19. rujna.