županija Dan državnosti 2024

 

Maturantima je srpanj uvijek mjesec velikih briga i velikih odluka iščekujući rezultate državne mature. I ove godine pakrački maturanti upisivali su jedan od svojih top izbora, nerijetko i prvi.

Već tradicionalno naša redakcija, u želji da se naši maturanti istaknu i na ovaj način pohvale, pokušala je prikupiti što više informacija o upisanim fakultetima tako što su nam se učenici, oni koji su željeli da njihovo ime bude javno objavljeno, samoinicijativno javljali. Bilo je i učenika koji nisu htjeli javno istupiti, a položili su državnu maturu i upisali fakultet i njihovu želju smo poštovali. Isto tako, nismo bili u mogućnosti prikupiti podatke koliko je Pakračana i Lipičana upisalo fakultet ili višu školu, a da nisu bili prethodno maturanti pakračke srednje škole. Stoga, razumljivo, popis nije konačan.

No, poznato je da je od naših gimnazijskih maturanata Melita Klaić upisala Medicinski fakultet u Zagrebu, a Barbara Krejči Farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Karla Rade opredijelila se za studij Socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Posebno lijepa vijest je da je Gea Zandona učenica koja je najbolje napisala ispit iz Biologije na razini države te prikladno upisala Biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Ove su godine maturanti podjednako upisivali društveno-humanističke i prirodoslovne studije. Nikol Vacek upisala je Sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a Marijana Gašparović će na istoimeni fakultet u Rijeci na studij Engleskoga i talijanskoga jezika i književnosti. U Rijeci će Elektrotehniku na Tehničkom fakultetu studirati Tomislav Vacek. Učiteljski studij na Učiteljskom fakultetu upisale su Iva Ajhner (u Zagrebu) i Iva Mazzoni (u Slavonskom Brodu), a Tara Ančić upisala je Predškolski odgoj i obrazovanje na istome fakultetu (također u Slavonskom Brodu). Pravo u Osijeku studirat će Katarina Tutić, a Lorena Tutić pohađat će Stručni upravni studij na istome fakultetu. Luka Šarčević, Vilim Svjetličić i Mihovil Šimić odlaze u Osijek na studij Računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Mihael Horvat upisao je studij Strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, dok se Luka Zelić odlučio za Rudarsko-geološko-naftni fakultet, smjer Naftno rudarstvo. Ana Paragi i Karla Osmak također odlaze u Zagreb, Ana na studij Šumarstva na Šumarskom fakultetu, a Karla na Biljne znanosti na Agronomskom fakultetu. Dea Doležal odlučila se za stručni studij Sestrinstvo na Veleučilištu u Bjelovaru.

Maturanti su svojim uspjehom zadovoljni, a za Pakrački list nekadašnja predsjednica razreda, Karla Rade rekla je: „Evo, ja bih samo željela reći da smo svi prošli i da smo ponosni jer imamo učenicu koja je najbolje napisala ispit iz Biologije, a to je Gea Zandona. Iako većina nije upisala fakultet koji im je bio prioritet, skoro svi smo nešto upisali. Jedna je osoba odlučila pauzirati vlastitom željom, a jedna je malo zeznula upise pa čeka jesenski rok. Zadovoljni smo i drago nam je da je sve to iza nas.“

Ništa manje uspješni nisu bili ni „strukovnjaci“ upisavši programe koji su logičan nastavak stečene razine srednjoškolskog obrazovanja. Tako se većina fizioterapeuta opredijelila za dislocirani studij fizioterapije u Pakracu na koji će krenuti Erna Grčević (Palešnik), Gabriela Rusmir, Ivana FeltrinIvana Hlapović iz Lipika, Ivana Nikšić (Janja Lipa), Antonio Bubnjić i Petar Madžarević iz Daruvara, Klara Zrnc (Požega), Ana Abramović (Radanovci), Luka Vučina (Zarilac), Filip Soldo (Sulkovci), Luka Šemuga (Banova Jaruga). Karolina Jakovljević (Požega) opredijelila se za Sestrinstvo u Novoj Gradiški.

Na nastavak školovanja odlučili su se i maturanti usmjerenja medicinske sestre i tehničari, tako će Sara Grbeš na studij dentalne higijene u Osijeku, Tamara Matijević i Lucija Bezuk izabrale su studij sestrinstva u Osijeku, Ivana Prakljačić i Veronika Vidović studij sestrinstva u Zagrebu, Barbara Pečur, Robert Vanjek i Lucija Glavaš idu na studij sestrinstva u Novoj Gradiški dok će Ana Trkulja na upravno pravo u Šibenik.

 

županija Dan državnosti 2024