Ukupno ostvareni proračunski prihodi u prvom polugodištu ove godine iznosili su 17,617 milijuna kuna ili 41,5 posto od planiranog godišnjeg iznosa. Ukupno ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2019. godini iznosili su 14,342 milijuna kuna ili 33,8 posto od  planiranog. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1,48 milijuna kuna je u prvom polugodištu 2019. godine povećan za 3,275 milijuna kuna, tako da je s 30. lipnja ostvaren kumulirani višak prihoda u iznosu od 4,756 milijuna kuna, obrazloženo je vijećnicima na sinoćnjoj sjednici Gradskog vijeća Pakrac.

„Stabilan razvoj ekonomskih kretanja u Europskoj uniji, Hrvatskoj te u lokalnom okruženju kao i promjene u zakonskoj regulativi kroz sustav fiskalnog izravnanja koje su ustalile prihode jedinica lokalne samouprave, bitno su se odrazili na prikupljanje prihoda proračuna Grada Pakraca u prvom polugodištu 2019. godine te na racionalno izvršavanje općih rashoda proračuna te isto tako kod provedbe planiranih projekata koji se u cijelosti ili djelomično financiraju iz proračuna Grada Pakraca“, piše u obrazloženju proračunskog poslovanja u prvoj polovini godine Vinko Pečanić, voditelj gradskog ureda za financije.

Mada nije rečeno na sjednici vidljivo je iz tabelarnog iskaza proračunskog poslovanja (60 stranica) gradsku kasu su u prvoj polovini godine, inače lošijeg fiskalnog dijela, dobro punili porezi pri čemu je već do 30. lipnja ostvarena realizacija poreznih prihoda u iznosu od 12 milijuna kuna, ili više od 54 posto ukupno planiranih ovih godišnjih prihoda, dok je pomoć iz inozemstva i subjekata države zastupljena tek s nešto više od 2,2 milijuna, odnosno manje od 15 posto godišnjih planiranih sredstava.  Zato se dobro drže prihodi od imovina u kojima je grad prihodovao 750.000 kuna ili 74 posto planiranih godišnjih prihoda.

Gradonačelnica Anamarija Blažević je bila s obrazloženjem vrlo kratka naglašavajući da poslujemo dobro, a trenutni višak sredstava u proračunu će biti raspodijeljen za sufinanciranje projekata.

Dr. Kristina Milek, u ime kluba vijećnika HDZ-a,  izrazila je sve pohvale ovakvom poslovanju, a Dragan Marin u ime kluba vijećnika SDP-a je rekao da će oni glasovati za ovakvo izvješće, nakon čega su SDP-ovci još malo propitivali gradonačelnicu za pojedine potrošne stavke, da bi nakon 15 minuta cjelokupne rasprave polugodišnje poslovanje gradske kase bila izglasana jednoglasno.

Najviše o Vodama Lipik

Sudeći po dužini rasprave i broju vijećnika koji su uzeli učešće o njoj, najvažnija točka dnevnog reda ove sjednice nije bilo poslovanje gradske kase, nego tvrtke Voda Lipik, našeg vodoopskrbljivača, o čemu je izvješće za prošlu godinu podnio njen direktor Marijan Pierobon.

Kroz izvješće i raspravu pojavila su se dva ključna problema – financijski i tehnički. Financijski tvrtka je u prošloj godini poslovala po prvi put s gubitkom od 135.000 kuna jer je ostvareni prihod od 6,58 milijuna kuna manji od rashoda koji su iznosili 6,71 milijun. Na to su utjecali čimbenici kao što je povećanje troškova naročito u segmentu odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda naloženih od strane zakonodavca, ali i poboljšanja u sustavu vodoopskrbe koji su što funkcionalno, što zakonski, zahtijevali dodatno zapošljavanje stručnih osoba pa je sada u Vodama 24 zaposlenika. Drugi je problem što je u 2018. Godini opala potrošnja vode u domaćinstvima za oko 10.000 kubika (oko 3 posto) u odnosu na 2017. godinu, odnosno za oko 6000 u 2016. godinu. Razlog tome, nagađa Pierobon je, ili štednja kod građana ili mogući manji broj obitelji. Gubitak je mali i uglavnom računovodstvenog karaktera jer tvrtka po pitanju likvidnosti normalno funkcionira i plaće zaposlenika, kao i obveze prema dobavljačima, ničime nisu ugroženi. No Pierobon ne vidi da će se slika u budućnosti popraviti jer prema ranijim iskustvima kod proširivanja vodovodne mreže na selima, ona uglavnom nosi više troškova nego prihoda jer je mali broj potrošača na dugačkoj mreži. Isto će se dogoditi i kod završetka sada aktualne izgradnje vodovoda za sjeverozapadni pakrački bazen (30 kilometara cjevovoda na potencijalnih 350 kućanstava). Pored toga novi zakon iz srpnja ove godine predviđa okrupnjavanje vodoopskrbljivača, ali i nameće obvezu da javni vodovod dođe u svako naselje u kojem živi više od 50 stanovnika. Sve to su čimbenici koji poskupljuju poslovanje i Pierobon jedino rješenje vidi u povećanju cijene kubika vode što je potvrdila i gradonačelnica argumentirajući da smo tu obvezu preuzeli i kod potpisivanja ugovora o aglomeraciji. Razlika između nje i direktora je u tome što on smatra da bi realno poskupljenje trebalo biti između 7 i 10 posto, dok se ona zalaže za više manjih i odgođenih poskupljenja od jedan do dva posto što je za građane utješno jer je „njena ipak zadnja“ .

Prisutnost direktora Voda Lipik vijećnici su iskoristiti i za propitivanja za pojedine tehničke segmente. Saša Hejtmanek (HDZ) je pitao o za njih „mučnoj temi“, dovršetku kanalizacije u Badljevini na što mu je Pireobon rekao da je, zbog činjenice da se ta kanalizacija gradi od 2011. godine također i njima „mučna tema“, a razlog je što Hrvatske vode njenu izgradnju financiraju parcijalno s po nekoliko stotina tisuća kuna godišnje što nije dovoljno. Gradonačelnica je dopunila opis stanja stavljajući dio odgovornosti i na teret izvođača, daruvarske Vodoprivrede, koja u svim godinama izgradnje nije bila uvijek u stanju utrošiti sredstva pa su Hrvatske vode iduće godine smanjili iznos. Hejtmanek će naknadno dobiti pismeni odgovor od Pierobona o planiranoj daljnjem vremenskom tijelu ove investicije.

U raspravi dr. Milek (HDZ) je još tražila svježe informacije o vodoopskrbi ovog ljeta koja niti u jednom segmentu nije bila problematična unatoč povremenoj suši. Igor Cavalli (HDZ) je dobio informaciju da će stanovnici obriješkog bazena moći početi s priključivanjem na novoizgrađeni vodovod od proljeća iduće godine po cijeni od 1500 kuna na više, ovisno o obimu radova na izgradnji kućnih priključaka. Neven Garača (SDP) je istaknuo da povećanje cijena u pravilu znači i manju potrošnju pa time i manje prihode. Stoga on ne vidi u poskupljenju rješenje, nego smatra da tvrtka treba u unutarnjim resursima tražiti mogućnosti smanjenja troškova.

Predsjednik vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) je pokušao rezimirati raspravu pozivajući na kombinaciju ponuđenih rješenja (blago poskupljenje i manji troškovi). Upitan od Zorana Krejčija (SDP) kakav je odnos dvaju vlasnika (gradovi Pakrac i Lipik) u tvrtki Pierobon je odgovorio da je posve razumljivo da se povremeno pojavljuju različiti interesi i viđenja, ali se uvijek nađe kompromisno rješenje, a interesantan je i podatak, kako je rekao Pierobon, da je ovo izvješće na lipičkom gradskom vijeću izglasano skoro bez rasprave, dok je ona sinoć u Pakracu trajala punih 55 minuta.

Počeli najmovi u „Papukovom“ dvorištu

Dugoročno bi mogla biti interesantna i veoma korisna sinoćnja „Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac“. Riječ je zapravo o iznajmljivanju prvog objekta u gospodarskom dvorištu nekadašnjeg „Papuka“ koji je Grad kupio u stečajnom postupku tvrtke „Ferdinand“, konkretno zgradu desno od ulaza kroz portu, bivšem objektu „Stakla SLS“. Kako je rekla gradonačelnica u taj objekt je Grad ovog proljeća i ljeta uložio dosta novaca u njegovu funkcionalnost i on je sada, uz neophodna dodatna ulaganja u unutrašnjost zakupoprimca, spreman za funkciju, za isključivo proizvodnu djelatnost. Upita je bila podosta, ali koliki je stvarni interes kod potencijalnih ulagača moći će se reći tek nakon objavljivanja natječaja, kaže gradonačelnica. I ova odluka, kao i sve ostale sinoć usvojena je jednoglasno.

Pohvala gradonačelnici za izvješće

Na dnevnom redu sinoć je bilo i uobičajeno izvješće o radu gradonačelnice za prošlih šest mjeseci koja je ona podnijela u pismenom obliku na 28 stranica uključivo i pet tablica. Uglavnom su unutra pobrojane sve aktivnosti gradonačelnice i gradske uprave, naročito usmjerene na projekte, o kojima smo pisali. U usmenom dijelu je dodala samo da to nije njeno izvješće i izvješće o njenom radu nego je to izvješće cjelokupne gradske uprave i o njihovom radu, što je nerazdvojno.

U ime kluba vijećnika HDZ-a dr. Milek je izrazila uobičajenu količinu pohvala, a podržavanje izvješća je najavio i Marin u ime kluba SDP da bi oni ipak u kraćem nastavku rasprave iznijeli pojedinačne zamjerke. Garača je pohvalio napredak u tehnici pisanja izvješća, uz naglasak da je gradonačelnica prihvatila neke njegove kritike od prošli put, ali ne želju da se izvješće javno objavi na gradskim stranicama što će, kako je rekla, biti učinjeno ovog puta. Garača je  posebno pohvalio aktivnosti u Aleji kestenova, koje da su tako jednostavne kao što neki misle, tamošnji stanovnici ne bi cijelo vrijeme živjeli bez normalnih prometnica, kaže Garača.

Krejči je izvješću zamjerio što uz prisutan iskazan napredak nema konstatacije i o problemima kao odlazak u inozemstvo, slaba prometna povezanost sa županijom, a primijetio je da je izostao i dio odnosa sa županijskim vlastima i upravom.

Odgovarajući mu gradonačelnica je rekla da se samo izvješće zove o radu te je naglasak bio u njemu pobrojati aktivnosti koje je zajedno s gradskom upravom poduzimala u navedenom razdoblju.

Gradski vijećnici sinoć su izglasali i Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija - izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ te Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ što je samo zbog proceduralnih opterećenja ponavljanje isti takvih odluka sa sjednice održane proljetos.

Kroz 2,5 satnu sjednicu vijećnici su 50 minuta potrošili na propitivanje izvršne vlasti kroz „aktualni sat“.