Program potpore u poljoprivredi nova je mjera Grada Pakraca koja ima za cilj razvoj poljoprivrede i unapređenje ruralnog prostora te poticanje osnivanja novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, odlučili su na sinoćnjoj sjednici gradski vijećnici što je bila i najvažnija odluka ove, vjerojatno posljednje sjednice  Gradskog vijeća u ovom sazivu.

GV veljačasvi

Kako je pojasnio Vinko Pečanić, voditelj odsjeka za financije i gospodarstvo, Program u dva segmenta, potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju  i potpore za ruralni razvoj ima 14 podmjera kojima je predviđeno da iz gradskog proračuna se sufinancira sve što čini poljoprivrednu proizvodnju od nabave nove mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, prihrane pčelinjih zajednica, edukaciju poljoprivrednika, preradu poljoprivredne proizvodnje, stvaranja robnih marki, sudjelovanje na sajmovima…. s tim da jedan čimbenik u istoj kalendarskoj godini može iz proračuna povući maksimalno 30.000 kuna. Prije raspisivanja javnog poziva Program mora još dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Prije izglasavanja Programa u kratkoj raspravi sudjelovali su samo dva vijećnika SDP-a: Dragan Marin se založio za veću kontrolu učinka subvencija, a Neven Garača se izjasnio da će ostati kod glasovanja suzdržan redi preporuka Europske unije i pitanja opravdanosti takvih mjera u pogledu njihova učinka.

Premalo sortiramo otpad

U 2020. godini Komunalac je  sakupio i deponirao na gradsku deponiju Crkvište 1955 tona miješanog komunalnog otpada. U odnosu na 2015. godinu to je tek oko 9 tona manja čime smo daleko od planiranog cilja postavljenog Uredbom te godine koja je zahtijevala deponiranje miješanog otpada za čak 42 posta manje, što znači da smo ostvarili tek desetinu tog plana. S druge strane prisutan je i porast odvojenog sakupljanja otpada što je najvećim dijelom zasluga lani otvorenog reciklažnog dvorišta i zelenih otoka, odnosno sakupljanje papira u odvojenim kantama čime smo tako sakupili 346 tona što je porast u odnosu na prethodnu godinu od 55 posto, izvijestio je vijećnike Josip Bišćanin, direktor Komunalca. U raspravi samo je dr. Kristina Milek (HDZ) pitala za sudbinu prikupljenih lijekova i azbesta na što je dobila odgovor da zbog malih prikupljenih količina te vrste nisu predavane otkupljivačima.

GV veljača Bišćanin

Priznanja za petero osoba

Javna priznanja Zlatna plakata „Grb Grada Pakraca“ za 2020. godinu će idućeg mjeseca biti uručena  Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, za područje zdravstva i socijalne skrbi; Dubravki Špančić za područje kulture; Marijanu Prohaski za područje fizičke kulture i  Silviji Svjetličić  za područje drugih društvenih djelatnosti. Istovremeno  „Pečat Grada Pakraca“ za prošlu godinu će biti dodijeljen Gradskoj straži Požega. Sva priznanja su izglasana jednoglasno, a u raspravi je sudjelovala samo gradonačelnica  Blažević  koja je uz čestitke dobitnicima zahvalila predlagačima koji su u tome sudjelovali, ali izrazila i žalost što lanjskim dobitnicima još uvijek priznanja nisu uručena što će biti učinjeno zajedno s ovogodišnjim idućeg mjeseca na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada koja će biti zbog epidemioloških mjera znatno reducirana u odnosu na ranije.

Vijećnici su s malo rasprave prihvatili gradonačelničino izvješće o radu u drugoj polovini ove godine kroz koje je ona na 14 stranica i pet tablica iskazala svu svoju aktivnost i aktivnost gradske uprave u tom razdoblju. Reagirala je  dr. Milek izrazivši se izrazito pohvalno  o radu u tom razdoblju, ali i ocjenom da gradonačelnica može biti ponosna na način kako je odradila ovaj mandat koji je na isteku. Dragan Marin je također pohvalio i stil izvješćivanja i rad, mada je istaknuo da ponovo ne dostaje malo kritičkog osvrta te poneka područja poput rada javnih poduzeća ili stožera civilne zaštite.  

Kako mandat Gradskog savjeta mladih ističe u lipnju vijećnici su s ove sjednice uputili javni poziv za kandidiranje potencijalnih članova Savjeta. Obadva predsjednika kluba vijećnika, dr. Milek i Marin, su pozvali mlade da se angažiraju pri čemu to ne smatraju bavljenje politikom nego kreiranjem života u gradu, naročito na njima interesantnim sadržajima.

Vijećnici su u ovoj neuobičajeno kratkoj sjednici koja je trajala po dnevnom redu samo jedan sat i dodatnih 50 minuta za aktualni sat donijeli i više tehničkih odluka vezanih uz rad civilne zaštite, javne vatrogasne postrojbe. Uskladili su gradski statut s novim zakonskim odredbama o čemu smo detaljno već pisali. Gradonačelnici je odobreno kratkoročno zaduživanje po računu Grada do dva milijuna kuna, što je praksa već nekoliko godina, ali kako je rekao Pečanić, nikada do sada nije konzumirana već je ona prisutna kao rezervna varijanta  privremenog usklađivanja rashoda i prihoda sredstava u proračunu.

Vijećnici su izmijenili  odluku o gradskim porezima čime je na zahtjev Porezne uprave smanjena gradskoj upravi nadzor kontrole plaćanja poreza na kuće za odmor, a na tu temu interesantnu informaciju je dao Miroslav Ivančić (HDZ) da taj porez u Gradu Pakracu plaća tek jedna osoba, što je poražavajuće.

GV veljača Ivančić

Ovo je bila 24. sjednica Vijeća u ovom mandatu, vjerojatno i zadnja radna jer su izbori u svibnju. U povodu toga na kraju sjednice gradonačelnica Anamarija Blažević je zahvalila vijećnicima na dobrom mandatu i kvalitetnim odlukama  što je rezultiralo dobro obavljenim poslom u ovim uvjetima u kojima smo radili, naročito zadnju godinu. Cilj je odrađen; pokušali smo i digli kvalitetu života u gradu, ocijenila je Blažević te još jednom zahvalila na odličnoj suradnju.

Od vijećnika se oprostio i predsjednik Miroslav Ivančić izjavom da je rad protekao bez zle krvi i da se nada takvoj atmosferi i  u idućem mandatu, ali i da je presretan što je mogao biti predsjednik Vijeća u takvoj atmosferi. 

O sadržaju raspravi u aktualnom satu izvijestit ćemo uskoro.