cijela vijećnica Medium

Nalaz revizije i rasprava oko njegovog uvjetno pozitivnog mišljenja je bio najvažniji dio sinoćnje dvosatne sjednice Gradskog vijeća Pakrac na kojoj su vijećnici još donijeli odluke o četiri ovogodišnja priznanja pojedincima i institucijama, pohvalno ocijenili lanjski rad pakračke knjižnice i muzeja, razmotrili i prihvatili izvješće o lanjskom gospodarenju otpadom  Komunalca te usvojili više tehničkih odluka.

Državni ured za reviziju obavio je nadzor nad financijskim poslovanjem proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu izrazivši  uvjetno mišljenja o usklađenosti poslovanja.

„Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su uvjetna mišljenja. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Grada za 2020. u svim značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima osim u dijelu… Obavljenom revizijom za 2020. utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, rashode, imovinu i javnu nabavu“, citati su iz spomenutog Izvješća teško razumljivom laicima. 

gradonačelnice Medium

Konkretne zamjerke u Izvješću o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca na 29 stranica odnose se na neispravak vrijednosti i nepravilnom knjiženju dijela potraživanja te na popis imovine i obveza za koji se ističe da  nije obavljen na propisani način. Upravo to izvješće je bila točka dnevnog reda sjednice oko koje su vijećnici Gradskog vijeća Pakrac sinoć najduže raspravljali.

Nalaz  bez kriminala, ali i zadovoljstva 

Obraćajući se vijećnicima u uvodnom dijelu te točke gradonačelnica Anamarija Blažević je naglasila da prema tom izvješću  u proračunu nema kriminala, ali niti razloga za zadovoljstvo. Uvjetno, a ne pozitivno mišljenje (moguće je i negativno) je prema njoj posljedica „uljuljkavanja pojedinaca“ koje je proizvelo površnost rada u gradskoj upravi o kojem je govorila na jednoj od lanjskih sjednica Vijeća  nakon čega je došlo do reorganizacije gradske uprave, između ostalog i promjene na čelu odsjeka za financije i proračun pa je bivšem voditelju zamjerila što je dao otkaz u pola postupka revizije. Dio navedenih tehničkih propusta je pripisala i zastarjelom informatičkom sustavu koji je jesenas zamijenjen što bi sve skupa trebalo rezultirati boljim nalazom idući put pri čemu je izrazila nadu da će stručne službe shvatiti ovaj nalaz kao upozorenje za naredni rad. Ona se ne osjeća odgovornom za ovakav nalaz i svoju krivicu vidi u tome što vjeruje stručnim službama. Tražila je da se greške isprave u roku odmah i to je učinjeno u 99 posto pri čemu onaj jedan posto zahtijeva vrijeme. 

pročelnici Medium

Pročelnik u gradskoj upravi Tomislav Petrač je istaknuo da je nalaz u konačnosti pozitivan, uvjetno, ali pozitivan. Navedene greške su po njemu tehničke naravi i kada bi ocjenu izražavali brojkama do 10 ova bi bila 6 ili 7.  Zoran Krejči (SDP) je rekao da pamti i bolje dane što se tiče revizije kada je njeno izvješće bilo na 3 ili 4 strane. On je mišljenja da je na vrijeme uvedena gradska riznica da neke greške ne bi bile moguće pri čemu je ponovio riječi gradonačelnice da evidentnog kriminala nema kao i da se nada da će sa spomenutim promjenama doći i novi vjetrovi. Predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) je izrazio žaljenje što odgovorna osoba nije prisutna jer bi mogla nalaz pojasniti. I on je naglasio kao bitnu činjenicu da kriminala nema i nadu da će novoustrojena služba taj posao odraditi kvalitetnije.

O nalazu revizije se ne glasa nego prima na znanje.

Revizija gradskog proračuna se obavlja svake tri do četiri godine. Dugogodišnji promatrači (novinari) rada Vijeća se sjećaju da su bili rijetki bezuvjetno pozitivni nalazi, a neki su imali i po sedamdesetak stranica s puno ozbiljnijim  zamjerkama pa je ovakav ton sinoćnje rasprave pomalo iznenađujući pri čemu je realno daleko više zabrinjavajuće izvješće o gospodarenju otpadom  jer zbog toga nepotrebno plaćamo godišnje ne male financijske penale.

Zbog  nedovoljnog razvrstavanja otpada kazna 60.000 kuna

Izvješćujući o lanjskom gospodarenju otpadom Josip Bišćanin, direktor Komunalca, naglasio je da su lani od građana i pravnih osoba prikupljene veće količine miješanog komunalnog otpada  koje završi na smetlištu na Krndiji nego prethodne godine što nije dobro, ali i izrazio nadu da će u ovoj godini doći do značajnijeg pada temeljeći taj optimizam na nedavno podijeljenim žutim kantama za izdvajanje plastičnog otpada te na skorašnju akciju distribucije 450 kućnih  kompostera. Interesantan je i podatak da radi nepridržavanja odredbi iz Vladine uredbe o gospodarenju otpadom koja nalaže smanjivanje miješanog otpada smo lani platili kaznu na ime poticajnih naknada od oko 60.000 kuna za koju je kasnije gradonačelnica rekla da ju platio Grad.

U raspravi Kristina Milek (HDZ) je kod razvrstavanja otpada na kućnom pragu naglasila značaj edukacije, Katarina Lahovsky Kobetić (HDZ) se založila za češće pražnjenje žutih (PVC) kanti što će pokazati praksa kada idući mjesec počne njeno pražnjenje. Karlo Rek (HDZ) je otvorio problem pražnjenja kanti stanarima i korisnicima prostora na šetnici na koje se ne može kamionom istakavši da su kontejneri na njenom zapadnom ulazu neprimjerni. Ivančić se založio za bolje rješenje odvoza otpada s tog dijela grada pritom naglasivši činjenicu da njeni stanovnici u načinu pražnjenja kanti moraju biti izjednačeni s ostalima. Kontejneri će s ulaza biti maknuti, a jedno od mogućih rješenja je njihovo postavljanje na prostor bivše tržnice, rekla je gradonačelnica.

Izvješće je kao i sve ostale točke prihvaćeno jednoglasno.

Sve pohvale ustanovama kulture

Samo pohvale su dobile za rad i izvješće ravnateljice knjižnice i muzeja pa je dr. Milek primijetila da je šteta što se ta dva izvješća pojavljuju redovito jedan iza drugog čime se i pohvale samo ponavljaju.

Monika Lucić Fider, ravnateljica gradske knjižnice, u svom izvješću je istaknula da knjižnica zapošljava četiri djelatnice, od toga su tri stručno knjižničarsko osoblje i jedna
djelatnica u kategoriji ostalo osoblje.  U 2021. godini nabavljeno je 997 svezaka knjiga, u
vrijednost 112 tisuća kuna pa sada u fondu ima 29.655 svezaka knjiga, 780 jedinice audio-video građe,  građe kao 50 fizičkih jedinica igračaka i didaktičkih igara te 70 jedinica građe za slijepe i slabovidne osobe. Lani je 601 korisnik posjetio knjižnicu 7525 puta i pri tom je posuđeno  15.021 knjiga  i održano  60 kulturno-edukativnih događanja.

ravnateljice Medium

Oba vijećnička kluba su pohvalili aktivnost i racionalnost rada, a gradonačelnica i entuzijazam i suradnju pri čemu nisu zahtjevni izrazivši nadu da će im u novom prostoru po uređenju Spahijskog podruma  rad biti lakši i još kvalitetniji.

Jelena Hihlik, ravnateljica Muzeja, u svom izvješću je istaknula  četiri zaposlena djelatnika, 3 kustosa i jedan tehničar. Dosada muzej ima formirane muzejske zbirke: etnografsku, kulturno-povijesnu, školsku zbirku, zbirku razglednica i fotografija, arheološku zbirku te zbirku umjetnina. Pet od sedam zbirki je registrirano pri Ministarstvu kulture RH kao pokretno kulturno dobro te predstoji zaštićivanje još dvije zbirke: arheološke i zbirke umjetnina. Nastavljena su i terenska istraživanja i to ona etnografska u selima u okolici Pakraca i Lipika. I ona se pohvalila (su)organizacijom niza manifestacija poput Multipaka, Coolturnog ljeta i drugih, kao i činjenicom da su od lani preuzeli arheološka istraživanja Starog grada na što je Krejči usmjerio svoje pitanje. Ravnateljica je u odgovoru istaknula da je njihova želja da on postane arheološki park. U kojem vremenu je nepoznato jer je riječ o velikim sredstvima. Tomislav Novinc (HDZ) je pohvalio volje obje ravnateljice za suradnju s djecom, a gradonačelnica njihovu empatiju prema našoj baštini te suradnju ove dvije ustanove na polju kulture.

Ove godine četiri gradska priznanja

Temeljom prispjelih prijedloga i mišljenja Ocjenjivačkog odbora vijećnici su jednoglasno odlučili da se ove godine Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodijeli: posmrtno Siniši Karačiću – Sikiju iz Pakraca za područje fizičke kulture; Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za područje gospodarstva; Violeti Vonić iz Pakraca za područje zdravstva i socijalne skrbi. Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodijeljen je  Sendi Štrbac iz Pakraca.

Vijećnici su bez rasprave usvojili više tehničkih točaka neophodnih za realizaciju planiranih aktivnosti kao što je izgradnja dječjeg igrališta u Kusonju i rekonstrukciju groblja u Ploštinama.

Aktualni sat je trajao 30 minuta.