Ivančić 3 22

Organizacija i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca bila je dominantna točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Pakrac održane sinoć. Od 11 točaka ova problematika je bila prisutna kroz pet. U preostalima vijećnici  su dobili informaciju od Josipa Bišćanina, direktora „Komunalca“, o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100 posto poslovnog udjela društva Komunalac u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“, usvojen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća, kao i nekoliko tehničkih odluka. Svoje mjesto na sjednici vijeća kroz Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama dobili su i kućni ljubimci, sve popularniji pakrački stanovnici.

Za potrošače nema promjena

Kako je izvijestio Josip Bišćanin, direktor Komunalca, nakon stručne analize ovih dana privode se kraju sve aktivnosti temeljene na javnom pozivu pronalaska strateškog partnera prodajom 100 postotnog poslovnog udjela Komunalca u tvrtki „Pakrac-Plin“. Za najboljeg ponuditelja odabrana je tvrtka HEP Pin d.o.o. Osijek koja je ponudila za potpuni vlasnički udio tri milijuna kuna uz preuzimanje obveze zadržavanja poslovanja na području gradova Pakraca i Lipika, ispunjavanju dugoročnih planova te zadržavanje zaposlenika najmanje narednih pet godina. Riječ je o tvrtki koja je po veličini druga takva kompanija u Hrvatskoj koja je već ranije preuzela poslove distribucije plina na područjima Virovitice, Vukovara, Daruvara, Krapine…

Kako je pojasnio Bišćanin, za potrošače se ništa ne mijenja jer sustav opskrbe potrošača se sastoji od dvije faze i dva čimbenika. Prva je sama distribucija-dobava plina kroz sustav cjevovoda što je do sada bio posao Pakrac-Plina koji je na lokalnoj razini bio i vlasnik tih cjevovoda, a od sada će biti HEP  Plin pri čemu cijenu te usluge određuje Hrvatska energetska regulativna agencija. Druga faza je trgovina, kupnja od veledobavljača i prodaja krajnjim potrošačima uz naplatu koju je do lani obavljao Komunalac, a od lanjskog 1. travnja EON za kupce iz obveze javne usluge koje također zaštićenom cijenom štiti HERA. 

Bišćanin očekuje da će vlasnička transakcija biti dovršena za oko mjesec dana, a nova tvrtka ostaje i dalje podstanar u objektu Komunalac na Gavrinici. 

Iako o ovoj informaciji nije bilo rasprave niti glasovanja, ona je, ne računajući aktualni sat potrošila najviše vremena od samo 60 minuta koliko je trajala ova sjednica, između ostalog jer je i jedina bila životna dok su sve ostale bile tehničke točke. Gradonačelnica Anamarija Blažević je istaknula da su se odlučili na sazivanje ovakve sjednice, kako ona naredna, najvjerojatnije u travnju, ne bi bila opterećena s dnevnim redom s više od 30 točaka.

pročelnici 3 22

Jedna od takvih točaka je bila usvajanje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća koja je nastala, kako je pojasnila pročelnica Ivana Šušnjić, kao obveza temeljom izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Riječ je o dokumentu koji za cilj ima „uspostavu primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.“ Primjenu Kodeksa pratit će Etički odbor i Vijeće časti koji će biti imenovani na nekoj od narednih sjednica.

Kroz pet tehničkih točaka, koje je predstavio pročelnik Marijan Širac, odrađena je analiza stanja sustava Civilne zaštite, njen kratkoročni razvoj i financiranje te procjena rizika o elementarnih nepogoda, a jedina rasprava je došla od predsjednica klubova dr. Kristine Milek (HDZ), odnosno Tamare Vujanić (SDP) koje su pohvalile rad lokalne Civilne zaštite u doba epidemioloških mjera pri čemu je predsjednik Miroslav Ivančić (HDZ) rekao da je taj posao odrađen s puno osjećaja za potrebe ljudi. Istaknimo iz tih materijala podatak da je u  proračunu za 2022. godine za potrebe Civilne zaštite predviđeno 804.200 kuna, dok je lani taj iznos bio 750.000, najviše za vatrogastvo – 638.000, GD CK Pakrac 123.000 i Gorsku službu spašavanja 12.000 kuna.   

Krivnja na vlasnicima, a ne ljubimcima

Svoje mjesto na ovoj sjednici Gradskog vijeća su dobili i kućni ljubimci u vidu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. I ovdje je riječ, rekao je Širac, o usklađivanju sa zakonskim izmjenama, a u raspravi su ponovo sudjelovale samo predsjednice klubova istaknuvši da za sve probleme na tom području, a kojih ima, nisu krivi ljubimci nego vlasnici pa ćemo njihove obveze koje proizlaze iz ove odluke detaljno predstaviti  u jednom od narednih tekstova.   

gradonačlnica zamjenica

AKTUALNI SAT: Ponovo najviše o komunalijama

Mogućnost propitivanja izvršne vlasti na ovoj sjednici u aktualnom satu je koristilo sedam vijećnika, najviše o komunalnoj problematici, a u tom segmentu o radovima na aglomeraciji pa je uz gradonačelnicu najviše odgovarao pročelnik Marijan Malogorski. Tako smo ponovo čuli nakon pitanja Karla Reka (HDZ) da se radovi na aglomeraciji odvijaju u skladu s predviđenim vremenskim planom, u Strosamayerovoj ulici je u tijeku kopanje šahti radi prospajanja starih i novih instalacija, odnosno tlačenih probi, kao i da će se ozeljenjavanju pristupiti nakon završetka radova na aglomeraciji što će uključivati i poboljšanje javne rasvjete i modernizaciju dječjeg igrališta na Jugu (T. Vujanić). Povratak naplate parkiranja (Tomislav Novinc - HDZ)  u središtu grada nakon aglomeracije će ovisiti o gustoći i načinu njihovog korištenja. U Gradu nitko ne vodi evidenciju i korištenju punionice e-automobila postavljene iza hotela kao što se ona niti ne naplaćuje (Mile Vujić - SDP), a njegovo drugo pitanje se odnosilo na obnovu zgrade bivše psihijatrije za koju se čekaju adekvatni međunarodni natječaji.      

sdp klub 3 22

Nada Todorović (SDSS) je upozorila na potrebu zabrane parkiranja kamiona na parkiralištu ispred groblja na Gavrinici na što će biti upozoren vlasnik prometnice ŽUC, a na njenu drugu primjedbu koja se odnosila na potrebe nasipanja staza na tom groblju Komunalac.

Izvan komunalne problematike su otišli Zoran Krejči (SDP) i dr. Milek. Krejči je ponovo izrazio nezadovoljstvo migracijskim kretanjima pozivajući se na rezultate popisa stanovništva na što mu je A. Blažević rekla da su mjere dovoljne i u skladu s proračunskim mogućnostima, a za njihove rezultate treba pričekati protok vremena. Drugo Krejčijevo pitanje se odnosilo na jednak tretman isplate plaća i drugih materijalnih prava svih zaposlenika kod proračunskih korisnika na što će dobiti pisani odgovor pri čemu je gradonačelnica odmah rekla da oni svi nemaju niti isti zakonski tretman jer neki rade u lokalnoj upravi, neki u ustanovama, neki u tvrtkama iz čega im je i zakonski položaj različiti, kao i po pitanju prava iz kolektivnih ugovora.

Dr. Milek je, pozivajući se na tekst u lokalnim medijima, pitala gradonačelnicu što se događa u Sportskoj zajednici na što je gradonačelnica rekla da je po njoj riječ o međuljudskim odnosima, a više će saznati nakon sastanka s čelnim ljudima koji će biti održan ovih dana.  

HDZ klub 3 22