Koji će biti najveći izazovi za Hrvatsku nakon izbora i nakon formiranja nove Vlade?

Uz sve poduzete mjere i pravodobnu reakciju Vlade, ova koronakriza pokazala je svu ranjivost našeg gospodarskog sustava. Ono što smo znali, a što se sada vrlo zorno pokazalo, je koliko je turizam osjetljiv na pojavu vanjskih utjecaja i kakav efekt na ukupan gospodarski sustav ima svaki poremećaj u turizmu. Pokazalo se također koliko je važna samodostatnost poljoprivredne proizvodnje, kao i proizvodnja zaštitne medicinske opreme. Isto tako se vidi i značaj naše prerađivačke i IT industrije, prijevoza i ostalih strateških grana našeg gospodarstva. Prema tome već sada, a posebice nakon saniranja posljedica koronakrize moramo temeljito izanalizirati slabosti svih segmenata našeg društvenog sustava i morat ćemo korigirati paradigmu našeg gospodarskog razvoja. Dostatna proizvodnja hrane, ne samo za domaće potrebe, nego i za izvoz morat će zauzeti značajnije mjesto u strategiji našeg gospodarskog razvoja. To je velika prilika Slavoniji, Baranji i Srijemu za razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje koja se mora temeljiti ne samo na prirodnim predispozicijama, već i na znanosti i obrazovanju te novim tehnologijama.

Može li se tome dati dodatni poticaj i izmjenama unutar porezne politike?

Porezna politika i porezi su jako važni, ali nažalost porezima i poreznom politikom ne možemo riješiti sve naše probleme. Porezna politika u prethodnom razdoblju dala je svoj doprinos gospodarskom razvoju, kao i povećanju standarda naših ljudi te ćemo i u narednom razdoblju koristiti instrumente porezne politike u tom smislu.

Što konkretno HDZ namjerava u tom dijelu?

U našem programu predviđeno je smanjivanje stope PDV-a na 13% za svu hranu. Smanjit ćemo stopu poreza na dohodak s 24% na 20% te s 36% na 30% za veća primanja građana. Porez na dobit snizit ćemo s 12% na 10%, a ostavit ćemo i mogućnost izbora plaćanja PDV-a po i plaćenom i naplaćenom računu za sve obveznika. Ukinut ćemo porez na promet nekretnina, a dodatno ćemo poduzetnike rasteretiti i od parafiskalnih nameta. Podsjećam također da smo mlade do 25. godine života u potpunosti oslobodili plaćanja poreza na dohodak, dok smo onima starosti od 26 do 30 godina života umanjili poreznu obvezu za 50% posto. Puni učinak te mjere sljedeće godine će na svojim računima vidjeti oko 250.000 mladih ljudi.

Osim gospodarskog oporavka od posljedica koronakrize, što su po Vašem mišljenju najveći izazovi buduće Vlade Republike Hrvatske u narednom razdoblju?

Naš najveći i vjerojatno dugotrajni problem jesu negativni demografski trendovi, kako iseljavanje posebice mladih ljudi, tako i negativni prirodni priraštaj, u cijeloj Hrvatskoj, koji između ostalog pogađaju Slavoniju. Zaustavljanje tih negativnih trendova, kao i povratak iseljenih Hrvata prvorazredna je zadaća buduće hrvatske Vlade i svih društvenih čimbenika. U tom smislu moramo uložiti dodatan trud u stvaranje pozitivnog društvenog ozračja te usklađivanje mjera čitavog niza javnih politika, od populacijske, ekonomske, stambene, obrazovne do regionalne te fiskalne i porezne politike. Za rješavanje svih ovih izazovnih i upravljački zahtjevnih zadaća bit će potrebno sposobno i odlučno vodstvo. Ova Vlada, odnosno Hrvatska demokratske zajednica pokazala je da se uspješno zna nositi sa teškim i zahtjevnim zadaćama, od stvaranja hrvatske države, obrane i oslobađanja zemlje, poslijeratne obnove pa sve do suočavanja s posljedicama aktualne koronakrize. Uvjeren sam da ćemo s obzirom na dosadašnje rezultate, usprkos svim turbulencijama i izazovima, dobiti povjerenje hrvatskih državljana za upravljanje državom i u narednom četverogodišnjem mandatu.