U sklopu projekta „Maslačak ispunjava želje“, kodni broj: UP.02.2.2.08.0045, koji se provodi u Dječjem vrtiću Maslačak završen je ciklus edukacija i radionica u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak“ kojima je odgojiteljima i stručnim suradnicima pružena mogućnost dodatnog usavršavanja, a one su u potpunosti financirane sredstvima navedenog projekta.

vrtić radionice 2

Ravnateljica vrtića Višnja Klobučar ističe da su ovim edukacijama obrađene teme koje su bitne za odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi, a svaka od edukacija odvijala se kroz nekoliko susreta te je vrlo temeljito i stručno prezentirana. Kroz edukaciju „Živjeti različitosti- obrazovanje za društvenu pravdu“ sudionici su upoznati s procesom nastajanja stereotipa i predrasuda te njihove funkcije u okruženju i svakodnevnom životu. Naglasak je stavljen na razvoj interkulturalne osjetljivosti te razvoj i prihvaćanje različitosti. Edukacija je bila praćena brojnim praktičnim primjerima koje odgojitelji i stručni suradnici mogu koristiti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.

Temom „Podrška poželjnom dječjem ponašanju“ prezentirana je funkcija timskog rada te koraci u modeliranju poželjnih ponašanja. Pristupilo se konkretnim primjerima analize ponašanja u aktivnostima te su predstavljene preporuke za rad odgojiteljima i stručnim suradnicima, kao i mehanizmi razvijanja prihvatljivog ponašanja kroz praksu. Sljedeća edukacija, „Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti“ temeljila se na osvještavanju različitosti po fazama, poštivanju različitih kultura i stvaranju vlastitog identiteta, poticanju, prihvaćanju, razumijevanju i uvažavanju drugih, dok su kroz edukaciju „Inkluzija djece s teškoćama u razvoju“ sudionici upoznati s organizacijom sustava podrške u uvjetima inkluzije, zakonskom podlogom u području ostvarivanja prava djece i roditelja, izradom individualnog odgojno-obrazovnog plana te unapređenjem znanja o inkluziji kroz uvažavanje različitosti svakog pojedinca. 

„Cilj ovih edukacija u okviru provedbe projekta bio je jačanje kapaciteta stručnjaka što je u potpunosti izvršeno ponajprije zahvaljujući profesionalnosti i stručnosti predavačica koje su vodile edukacije. Posebno važno je što su se teorijski dijelovi povezivali kroz praktične primjere s kojima se odgojno-obrazovni radnici svakodnevno susreću i to smatramo najvećom prednošću provedenih edukacija“, rekla je ravnateljica Klobučar.

Fotografija: Arhiva DV "Maslačak" Pakrac

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

logo Maslačak