DSCF1050 Large

Projekt „Nismo sami“ kojeg zajednički provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana ušao je u posljednje mjesece provedbe tijekom kojih će se redovne aktivnosti organizirane direktno za osobe s invaliditetom te savjetovanja putem Lokalnog tima za podršku polako privoditi kraju.

Pred provoditeljima su ostale pretežno aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka koji dolaze u kontakt s osobama s invaliditetom, a jedna od tih aktivnosti bila je organizacija studijskog putovanja kako bi sudionici stekli uvid u mogućnosti prilagodbe turističkih sadržaja osobama s invaliditetom. 

DSCF1033 Large

Kao destinacija je odabran Park prirode Papuk tj. Park šuma Jankovac s obzirom da je destinacija relativno blizu, a dio sadržaja je prilagođen osobama s invaliditetom, osobito slijepima putem postavljanja poučnih ploča na Braillovom pismu za slijepe. Na studijsko putovanje su se 27. srpnja zaputili predstavnici partnera, članovi udruge slijepih i Saveza osoba s invaliditetom Daruvar te volonteri kao pratnja, ukupno 49 osoba.

Stručna voditeljica Valentina iz Parka prirode Papuk je sudionike uputila u značajke Parka prirode te je s njima obišla dio staze prilagođen osobama s invaliditetom, a članica pakračke Udruge slijepih gđa. Milka Lovrić je „isprobala” poučne table te je ukazala na eventualnu potrebu natkrivanja istih jer su izložene suncu bile izuzetno vruće na dodir te su time otežale čitanje Braillovog pisma. Sudionici su na Jankovcu ručali te su kao uspomenu dobili suvenir, a kako na put ne bi išli na prazan želudac, pobrinula se Turistička zajednica Grada Pakraca koja je donirala vodu i peciva za sve sudionike. 

20210727 121007 Large

Pred Gradom Pakracom i partnerima su u sljedećim mjesecima izazovi vezani uz prilagodbu OŽB i BHV Pakrac potrebama slijepih i slabovidnih pacijenata te organizacija trodnevne edukacije „Analitičke i zagovaračke kompetencije” namijenjene predstavnicima udruga osoba s invaliditetom sa šireg područja – Daruvar, Kutina, Nova Gradiška, Požega u područjima javnog zagovaranja i lobiranja, u kojoj bi trebalo sudjelovati najmanje 20 sudionika. 

Cilj projekta „Nismo sami“ je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga čime se povećava kvaliteta života i prolongira ili čak otklanja institucionalizacija te osnažiti i educirati stručnjake koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom. Ukupna vrijednost projekta odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ iznosi 1.069.089,20 kuna, a u potpunosti je financiran bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda.

DSCF1034 Large

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.