DSC00605

Analitičke i zagovaračke kompetencije za predstavnike udruga osoba s invaliditetom naziv je radionice u organizaciji Udruga slijepih Pakrac – Lipik održane 17. do 19 rujna u konferencijskoj dvorani Quella, u okviru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik.

Kako navode Stanko Kovačić i Gordana Đurak iz Udruge slijepih Pakrac – Lipik, predsjednik Udruge odnosno koordinatorica projektnih aktivnosti, nja području Pakraca i Lipika ovaj prostor svojim smještajem, pristupom I organizacijskim uslugama najbolje odgovara osobama s invaliditetom. Na navedenoj radionici predstavnici udruga bili su detaljnije upoznati s terminima poput javnog zagovaranja, te koji su njegovi elementi, kako odrediti ciljeve, poruku i način komunikacije. 

Kovačić je izrazio vlastito zadovoljstvo organizacijom događanja na kojem su sudjelovali predstavnici udruga OSI iz Požege, Daruvara, Kutine i Novske.

DSC00589

“Ovo je bilo izuzetno iskustvo za našu udrugu jer smo po prvi puta mi preuzeli na sebe organizaciju ovakvog događanja, a nismo samo sudjelovali. I prilikom pisanja prijedloga projekta nit vodilja nam je bila ne samo provoditi aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete socijalnih usluga dostupnih osobama s invaliditetom, već u isto vrijeme izgraditi i vlastite kapacitete što smo uspješno ostvarili. Isto tako, željeli smo organizirati ovakvu edukaciju u našoj zajednici kako bismo pokazali da se i to može, a ne samo sudjelovati u edukacijama koje se organiziraju u drugim, većim gradovima.”

DSC00561

Đurak je također zadovoljna pozitivnim reakcijama sudionika na kraju edukacije koji su izrazili zadovoljstvo svim segmentima, od organizacije i smještaja/prostora za rad, do samog sadržaja radionice te suradnica koje su istu provele.

Edukacija se održala u okviru projekta "Nismo sami"; odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda kojeg zajednički provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana.

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca