1

Žene, pripadnice ciljne skupine projekta Zaželi – faza II „Žena ispred vremena“ UP.02.1.1.13.0118, uspješno su završile odabrane programe osposobljavanja. Od ukupno 35 žena, 28 je pohađalo i uspješno završilo osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, a njih sedam odabralo je i uspješno osposobljeno za poslove operatera na PC računalu. Održavanje programa osposobljavanja provelo je Pučko otvoreno učilište Obris.      

Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice u trajanju 160 sati je obuhvaćao sljedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava.

Osposobljavanje za poslove operaterke na PC računalu trajalo je 120 sati u sklopu kojih je bilo obuhvaćeno sljedeće: osnovni koncepti informacijske tehnologije, korištenje računala i upravljanje datotekama, obrada teksta, tablične kalkulacije, baze podataka, prezentacije te informacije i komunikacije.

Po završetku osposobljavanja polaznice programa stekle su javnu ispravu tj. Uvjerenje o osposobljavanju verificirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Podsjećamo, opći cilj projekta „Žena ispred vremena“ je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti omogućavanjem pristupa tržištu rada i unapređenjem radnog potencijala teže zapošljivih žena te pružanjem adekvatne pomoći i podrške starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je bilo zaposleno 35 žena na razdoblje od 12 mjeseci. Svaka je skrbila o 6 korisnika, odnosno 210 krajnjih korisnika bilo je obuhvaćeno projektom.

Projekt je ukupne vrijednosti 3.250.300,00 kn, financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci - 18.06.2020.-18.12.2021. godine. Projektni partneri su Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Požega.

logo

lenta klasik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca