završna slijepi

„Ostvarili smo naš cilj projekta, unaprijedili smo socijalnu uključenost osoba s invaliditetom na lokalnom i regionalnom nivou, povećali njihovu kvalitetu života, a također, osnažili smo i educirali stručnjake koji dolaze s takvim osobama u kontakt“, istaknuo je voditelj projekta „Nismo sami“ Denis Relota, na završnoj konferenciji koja je održana jučer u vijećnici kurije Janković.

Projekt vrijednosti 1.069.089,20 kuna, u trajanju od 18 mjeseci, koji je kroz natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85 posto) i državnog proračuna (15 posto), provodio je Grad Pakrac s partnerima: Udrugom slijepih Pakrac – Lipik, Gradskim društvom Crvenog križa Pakrac, Centrom za socijalnu skrb Pakrac i Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana.

Relota

„Iako smo imali zadano da u projekt uključimo 30 osoba s invaliditetom, mi smo ih uključili i više. To samo pokazuje koliko je ovaj projekt dobar, bitan i koliko se takoreći pogodila srž samog projekta“, rekao je Relota i dodao kako su usprkos korona mjerama, odrađene sve predviđene radionice za povećanje vještina i motivacije korisnika kao i one za poboljšanje zdravstvenog stanja koje su im bile od velike koristi pa su čak i povećali njihov broj iznad onog predviđenog projektom. Uspostavljen je lokalni tim sačinjen od psihologa, pravnika i socijalnog radnika koji su održali ukupno 96 savjetovanja i korisnici su također bili vrlo zainteresirani za ovu vrstu usluga, pogotovo psihologa. U svrhu projekta nabavljeno je novo vozilo, razna oprema kao što su računalo, projektor, platno, ali i oprema za održavanje samih radionica te namještaj za Udrugu slijepih.

Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih zahvalio je gradonačelnici i Gradu koji su pomogli u realizaciji projekta i naglasio da je sve ono što su kroz projekt radili imalo svoju svrhu i cilj. Motivirali su sve njihove članove, ali i druge osobe s invaliditetom, uputili ih u radionice koje su se održavale tako da je svatko mogao pronaći nešto za sebe. „Zadovoljan sam što je sve ono što je odrađeno projektom bilo transparentno, a pogotovo mi je drago da je naša pakračka bolnica, druga u Hrvatskoj, osim karlovačke, prilagođena slijepim osobama. To je nešto što će ostati trajno“, rekao je Kovačić i dodao da se nada budućim projektima kojima će još više unaprijediti sposobnosti i vještine osoba s invaliditetom, te kako će rad Udruge i ubuduće ostati prepoznatljiv.

Kovačić

Pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo u gradskoj upravi Marijan Širac zahvalio je u ime Grada svim partnerima na projektu, pogotovo članovima Udruge slijepih Pakrac Lipik. „Ono što smo ovim projektom postigli je da se za vas više čuje, kao i za vaše probleme, ali i da vam se olakša svakodnevica življenja u Pakracu. Zadovoljan sam da je projekt uspješno završen, a na Gradu je da čeka neke nove natječaje kako bi se ovaj projekt nastavio.

Gordana Đurak, koordinatorica projektnih aktivnosti je naglasila kako su se u početku susretali s problemom uključivanja članova Udruge slijepih u aktivnosti kojih je bilo jako puno, no zbog korone, ljudi su se zatvarali u kuće i bilo ih je teško aktivirati, a sad im je iskreno žao što je projekt završen, jer su navikli na te aktivnosti. „Postigli smo cilj, puno smo truda dali i kad vidite zadovoljstvo na njihovim licima zaboravite na sve poteškoće“, rekla je koordinatorica i naglasila da su sve aktivnosti projekta fotografirali, a dio fotografija su izradili i tematski izložili na jučerašnjoj konferenciji.

Zadovoljstvo projektom izrazilo je i nekoliko korisnika koji su istaknuli kako su kroz navedene aktivnosti upoznali puno ljudi, zbližili se s njima, a neki su naučili i ono što su mislili da nikada neće raditi. Također, zahvalni su Udruzi slijepih i njenom vodstvu koji ima sluha za njihove probleme, uz želju da nastave i dalje tako raditi na dobrobit svih osoba s invaliditetom na našem području, ali i šire.

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca

IMG9201
IMG9194
IMG9202
IMG9205
IMG9207