sportska rekreacija objava Medium

U sklopu provedbe projekta „Revitalizacija Društvenog centra Pakrac“ koji je financiran sredstvima Republike Hrvatske (15 posto) i Europskog socijalnog fonda (85 posto) u iznosu od 1.378.515,42 kuna i u punom iznosu nepovratno NK Hajduk Pakrac je zainteresiranima  omogućio korištenje prostora u svrhu druženja u slobodno vrijeme na različite načine (rekreacija, edukacija,  druženje uz  igranje raznih društvenih igara i slično).

Projekt se nalazi u 20-om mjesecu provedbe. U tom razdoblju je održano ukupno 190 aktivnosti  s uključenih 18 volontera,  koji su pomagali u održavanju aktivnosti. Financijski do sad je realizirano 679.332,30 kn (48,8%).  Sredstva su usmjerena na adaptaciju prostora i svlačionica, rekonstrukciju grijanja i krovišta, naknade za provoditelje radionica i plaće zaposlenika na projektu. 

drustvene igre Medium

Prijavite se na pozive i natječaje

Shodno dosadašnjim dobrim iskustvima NK Hajduk poziva sve udruge na apliciranje (kandidiranje)  na ovakve programe. Kako udruge nemaju redovite izvore financiranja i same se snalaze u pronalaženju potrebnih sredstava za rad pozivamo udruge da svoje projekte prijavljuju na Pozive na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. čiji je cilj pomoći ljudima unaprijediti vještine čime će se lakše integrirati na tržište rada, boriti se protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšati učinkovitost javne uprave. Natječaje za financiranje programa i projekata udruga raspisuju gradovi i županije, a natječaji Ureda za udruge i Zaklade za razvoj civilnog društva također su mogući izvor financiranja.

objekt stadion Medium

Organizacije civilnog društva (OCD) su organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju kao posrednici između javnih vlasti i građana. Neke od organizacija civilnog društva su: zaklade, udruge, fundacije, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.), mjesni odbori. 

Područja djelovanja udruga mogu biti razna: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, sport, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita prirode i okoliša, zaštita spašavanja te ostala područja djelovanja.

lenta lampsi

nk hajduk logo

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost „NK Hajduka“ Pakrac.