IMG 839d1cf6f31570ef026a7e20732a4257 V

U sklopu provedbe projekta „Revitalizacija Društvenog centra Pakrac“  obilježen je Svjetski dan nepušenja koji se od 1987. godine obilježava 31. svibnja. Sukladno tim održan je posljednji ciklus radionica „Škole nepušenja“.

Nebrojeno puta do sada znanstvene studije su dokazale da je pušenje duhana i duhanskih proizvoda jedan od najznačajnijih čimbenika rizika za zdravlje. Pušenje sa svojim širokim spektrom posljedica predstavlja globalni javnozdravstveni i gospodarski problem i smatra se teškom ovisnošću s visokim ovisničkim potencijalom. Ovisnost se razvija već unutar nekoliko tjedana svakodnevne konzumacije, dok kod adolescenata konzumacija čak ne mora biti svakodnevna. Svaka treća osoba (32%), koja proba duhan, postat će ovisna (više od bilo koje druge psihoaktivne tvari). Više čimbenika i njihovo uzajamno djelovanje igra važnu ulogu u nastanku ovisnosti o duhanu: sociokulturna sredina, psihološka i biološka svojstva pojedinca, dostupnost duhanskih proizvoda na tržištu, kao i prikriveni marketing. Cilj programa je osvijesti mlade o štetnosti pušenja. Kroz 5 radionica educiralo se pedesetak mladih osoba s područja Pakraca i okolice. Školu nepušenja je održala  dipl .med. techn. Ljerka Švajghart.

Vrijednost cjelokupnog projekta„Revitalizacija Društvenog centra Pakrac“  iznosi 1.378.515,42 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

lenta lampsi

nk hajduk logo

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost „NK Hajduka“ Pakrac.