20220901 184641

01. rujna 2022. godine održana je druga edukacija u sklopu aktivnosti „Menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini – VOLI VOLONTIRATI“ koju je održala Violeta Vonić u prostorijama Centra za mlade Libero.

Na prvoj edukacije uspostavljen je tim volontera koji je sudjelovanjem na drugoj edukaciji proširio svoja znanja o menadžmentu i upravljanju volonterima, planiranju volonterskog programa, izradi opisa poslova volontera, kriznom volontiranju te načelima kriznog volontiranja. Na edukaciji su bili prisutni i zaposlenici te predstavnici i članovi udruge.

20220901 184701 Medium

Još jedna od aktivnost u sklopu projekta je i „Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije – Snaga u tebi“ kroz koju se pokušava pružiti pomoć i podrška u sklopu psiholoških savjetovanja za osobe koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije. U sklopu te aktivnosti održala se i druga po redu edukacija „Prva psihološka pomoć“ u Domu hrvatskih branitelja u Pakracu odnosno prostorijama Udruge branitelja oboljelih i liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja, gdje su njihovi članovi zajedno sa članovima UHPB-a Pakrac-Lipik sudjelovali na edukaciji koju je održala Ivana Marin mag. psych.

20221020 180532 Medium

Svi sudionici edukacije upoznati su s načinom komunikacije kojim se pristupa osobi koja je u prvim trenutcima šoka, traume i stresa uslijed krizne situacije. Edukacija je usmjerena na pružanje savjeta što osobi reći i kako se ophoditi s tom osobom tako da se trauma i stres dodatno ne pogoršavaju te kako umiriti i racionalizirati ponašanje osobe uslijed krizne situacije. Nadalje naglašeno je i očuvanje psihičkog stanja osobe koja pruža pomoć, te postavljanje svojih granica na vrijeme sebi i drugima jer se trauma i stres s traumatizirane osobe prenosi na pomagača.

20221020 180507 Medium

Na web stranici Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika http://uhpb-pakrac-lipik.hr/ možete pronaći više informacija o terminima psiholoških savjetovanja koja se pružaju u sklopu aktivnosti „Snaga u tebi“. 

lampsi logo komb

lenta lampsi

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika.