20221125 070917 Medium

Početkom studenog 2022. godine započeo je obilazak starijih i nemoćnih osoba u sklopu projekta „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“, UP.02.1.1.16.0393  koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac zajedno sa partnerima;  Centrom za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područni ured Požega.

Kroz projekt je zaposleno 25 žena koje su započele s radom 1.studenog 2022. te će u razdoblju od šest mjeseci svakodnevno obilaziti krajnje korisnike pružajući im pomoć u pripremi obroka, dostavi namirnica, održavanju stambenog prostora, socijalnoj integraciji, dostavi lijekova i plaćanju računa. Projektom je obuhvaćeno 150 starijih i nemoćnih osoba s područja Grada Pakraca.

Opći cilj projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti omogućavanjem pristupa tržištu rada i unaprjeđenjem radnog potencijala teže zapošljivih žena te pružanjem adekvatne pomoći i podrške starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju.

Vrijednost ovog projekta je 1.237.100,00 kn te je financiran iz Programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III .

Logoo

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GDCK Pakrac