Radionica Lipik

LAG Zeleni trokut organizira radionicu za jedinice lokalne samouprave (JLS), trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-ova, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS, udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice pod nazivom: Ulaganja u kvalitetu života na selu (Ruralnu i društvenu infrastrukturu) u okviru intervencije 77.06 LEADER (CLLD) u Strateškom planu ZPP-a za razdoblje 2023.-2027.

Radionica će biti održana 8. ožujka (srijeda) s početkom u 9 sati u velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.