Kubalek

U prostorijama Češkog doma u Prekopakri 25. ožujka 2023. održana je završna konferencija projekta „Zajedno smo jači“. Projekt koji je kroz godinu dana provedbe provodila Češka beseda Prekopakra u suradnji s partnerom „KUD Seljačka sloga Prekopakra“ u svom je trajanju imao brojne aktivnosti. Kroz najvažnije proveo nas je kooordinator projektnih aktivnosti i financijski administrator Davor Kubalek. Na početku izlaganja podsjetio nas je na osnovne značajke projekta kao što je trajanje, vrijednost i izvori financiranja. Iz brojnih aktivnosti vidljivo je kako je u projektu sudjelovao značaj broj ljudi, raznih životnih dobi.

Kako je istaknuo Kubalek, kroz projekt je održano više od 10 radionica, a većina njih trajala je po nekoliko dana s ukupno više od 100 sati provedbe. Kroz projekt provedene su radionice: „Provedba izobrazbe zaposlenika i volontera OCD-a područje zapošljavanja uz primjenu informacijsko - komunikacijskih tehnologija“ s temama samozapošljavanja, izrade poslovnog plana, projekcije prihoda i rashoda. „Poticanje volonterstva - organizacija on line radionica“ kao pomoć u angažiranju volontera, pravima i obvezama udruge prilikom organizacije volonterstva i općenito o važnosti volonterstva u organizacijama civilnog društva. U sklopu toga održana je i radionica pečenja čeških narodnih kolača. „Organizacija lokalnih inicijativa u području zapošljavanja- okrugli stol na kojemu se raspravljalo o nezaposlenosti mladih u ruralnim područjima te njihovom socijalnom uključivanju. „Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređenje javne svijesti o važnosti cijepljenja i briga o zdravlju starijih osoba osobito u vrijeme kriznih situacija“ koja je uključivala predavanja i raspravu o cijepljenju i brizi za zdravlje starijih osoba. „Edukacija i izrada video uradaka djece članova OCD-a kao pomoć i podršku ranjivim skupinama uslijed kriznih situacija“ gdje su članovi udruge djeci prenosili znanja i naputke vezane uz postupanja u kriznim situacijama. Nakon toga, djeca su uz pomoć stručne osobe sudjelovala u izradi video uradaka na temu samopomoći u kriznoj situaciji. „Lokalna inicijativa za obilježavanje međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopad“ uz raspravu na temu obilježavanja međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa na kojem je bilo riječi o načinu obilježavanja te o podizanju svijesti javnosti među svim sektorima i razinama društvenog djelovanja.

češka beseda 3

Novi voditelj projekta Franjo Delač napomenuo je kako je tijekom trajanja projekta održano i 10 skupnih te 50 individualnih radionica psihološkog savjetovanja u ukupnom trajanju od preko 130 sati. Nabavljena je i oprema potreban za unaprjeđenje rada udruge, angažirano je preko 45 volontera s više od 255 sati volonterskog rada, izrađeni su promotivni materijali i održane brojne druge aktivnosti.

Projekt kojega je provodila Češka beseda Prekopakra u suradnji s KUD-om „Seljačka sloga“ Prekopakra, financiran je sa 15% iz državnog proračuna RH i 85% sredstvima Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 64.248,13 € (484.077,50 kuna). Bez obzira na brojne izazove koji su pratili provedbu projekta, kao što su promjena službene valute, povećanje cijena usluga te neočekivana promjena voditelja, projekt je uspješno priveden kraju.

česi lenta 2