U subotu u 18 sati u prostoru Gradske vijećnice održana je godišnja skupština Društva Mađara Pakrac gdje je okupljenom članstvu izvještaj o radu u minuloj 2017 godini podnio predsjednik Društva Josip Fa, i kao najznačajnijim u protekloj godini izdvojio višestruko povećanu količinu aktivnosti koje je društvo imalo u odnosu na uobičajenu, pri čemu su sudjelovali na preko dvadeset različitih manifestacija koje su se događale na području Pakraca i Lipika .
I prošle su godine, kao što su imali običaj i godinama prije toga, posjetili grad Csepreg u Mađarskoj koji uz Pakrac veže činjenica da je obitelj Janković u oba grada imala svoje posjede krajem 18. I početkom 19. stoljeća što bi u nadolazećim godinama moglo poslužiti kao temelj za neki oblik buduće bliže suradnje gradova na obostranu korist i zadovoljstvo.
Predsjednik Josip Fa je prilikom podnošenja plana rada društva za 2018 godinu kao glavni cilj naveo nastavak aktivnog rada na očuvanju kulturnog identiteta mađarske manjine na ovim prostorima, suradnju s društvima Mađara u Hrvatskoj i drugim manjinskim društvima, promociju mađarske kulture i gastronomije, odaziv na razne manifestacije, i razne druge oblike kulturnog i društvenog angažmana.


Skupu je prisustvovala i gradonačelnica Anamarija Blažević koja je uz pohvale Društvu Mađara istaknula i kako će od Grada Pakraca i dalje uživati potporu u daljnjem radu.