Svetom misom u bolničkoj kapeli i godišnjom skupštinom Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara u Požeškoj biskupiji, ogranak Pakrac u prostorijama pakračke Opće županijske bolnice i bolnice hrvatskih veterana obilježila je jučer Svjetski dan bolesnika.

Melanija Huška, predsjednica udruge, u izvješću o radu u prošloj godini rekla je kako je većina aktivnosti usmjerena karitativnom djelovanju čiji rad iziskuje mnogo volonterskih sati kako bi pomogle onima kojima je najpotrebnije. Istaknula je kako je korizmeno vrijeme iskorišteno za organizaciju molitve križnog puta u bolničkoj kapelici, redovito su se uključivale u duhovne obnove i sudjelovale u križnim putovima i hodočašćima u biskupiji čiji je cilj poboljšati duhovni dio koji je važan u radu s pacijentima. Surađivale su i s KPD „Sloga“ u humanitarnoj akciji „Prijatelji za Gogu“ na kojoj su besplatno mjerile šećer u krvi i dijelile promotivne materijale, nakon čega je bio održan koncert čija su prikupljena sredstva donirana za liječenje medicinske sestre naše bolnice. Već tradicionalno, uređivale su okoliš oko vidikovca i šetališta kod Sveta tri križa na Kalvariji, a bile su organizatorice i javnozdravstvenih tribina za građane u cilju prevencije i edukacije. Većinu aktivnosti će nastaviti i u ovoj godini poput vrlo uspješne akcije „Dobro je činiti dobro“ u kojoj svakog petka u mjesecu organiziraju mjerenje razine šećera u krvi te mjerenja tlaka za župljane, a bit će i dalje aktivne u župnom karitasu prikupljajući pomoć za potrebite.

Na kraju prošle godine prihodovale su oko 4000 kuna iz različitih donacija čija su sredstva utrošena samo na karitativne aktivnosti.

Prisutne je pozdravio duhovni savjetnik Udruge pakrački župnik Matija Juraković, zahvalivši članicama na svemu što čine za najpotrebitije u župi, a ravnateljica bolnice Marina Major istaknula je kako se trud ne ogleda samo u vidljivim i opipljivim oblicima nego da je puno važniji onaj uložen u pružanje pomoći, podrške, tople riječi i utjehe pacijentima u trenucima kada im je to neophodno te kako su upravo medicinske sestre najpozitivnija slika našeg zdravstva.

Pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević pohvalila je rad udruge koja je vrlo često neopravdano samozatajna posebno zbog svega što čine za pacijente, građane i župljane. Pozvala je članice da se Gradu Pakracu obrate za bilo kakvu pomoć, bilo organizacijsku ili financijsku.

Na njihovoj angažiranosti i uspješnom radu čestitali su im i liječnici dr. Oto Kraml, predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) Podružnice Pakrac, Lipik i Daruvar, te dr. Ivan Marijanović.