Godine dosadašnjeg uspješnog rada, planiranja i provedbe aktivnosti te uključenosti u aktivnosti u zajednici su osigurale trogodišnju institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva čime će se omogućiti još kvalitetniji rad udruge, istaknuo je Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih Pakrac – Lipik, na skupštini što je održana jučer u prostorijama udruge u Ulici braće Radića u Pakracu.

Kako je istaknuo Kovačić, kroz natječaj zaklade na kojem su ostvarili podršku je predviđeno zapošljavanje još jedne osobe na poslovima administrativnog suradnika/suradnice na pola radnog vremena čime će se udruzi omogućiti kvalitetnije upravljanje poslovnim procesima. Osim toga je udruga predvidjela aktivnosti jačanja kapaciteta članova udruge kroz aktivnije sudjelovanje u edukacijama koje se provode na području Republike Hrvatske, bolje umrežavanje s drugim udrugama osoba s invaliditetom, te nabavku opreme poput elektronskog povećala koja će omogućiti članovima udruge praćenje tiska i korištenje drugih tiskanih medija u svrhu edukacije. Udruga je u 2019. godini provodila tri projekta financirana sredstvima Grada Pakraca, Grada Lipika i Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih, sudjelovala je i organizirala edukacije za širu zajednicu, a u 2020. godini planira, kao i do sada, niz manifestacija, sudjelovanje u aktivnostima svog Saveza na razini Hrvatske, organizacija više radionica, suradnju sa sličnim lokalnim i regionalnim udrugama i sudjelovanje u manifestacijama gradova Pakrac i Lipik.

U prošloj godini prihodovali su oko 132.000 kuna od čega su iz proračuna Grada Pakraca dobili 5.000 kuna, Grad Lipik je za projekt udruge predvidio no još nije isplatio 10.000 kuna te Ministarstva 111.600,00 kuna. Udruga je dodatno sakupila još oko 7.500 kuna članarinama i donacijama, a planirani prihod udruge u idućoj godini je  210.000 kuna od čega su previđena sredstva lokalne zajednice 15.000 kuna dok su ostala sredstva planirani prihod iz provedbe projekta videćeg pratitelja financiranog sredstvima Ministarstva te institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.