20230127 110118 Medium

Zlatko Pečanić ponovo je izabran za predsjednika, dopredsjednica ostaje Zdenka Lulić, Luka Major je tajnik dok su u predsjedništvo ponovo izabrani članovi Antun Oblak, Anđelka Jušta i Vinko Špelić, jednoglasno je odlučeno danas na izbornoj skupštini Udruge invalida rada Pakrac-Lipik održanoj u vijećnici kurije Janković.

Izvještavajući o radu u prošloj godini članica Skupštine Mira Špelić od aktivnosti je istaknula obilježavanje 10. godišnjice završetka radova i useljenja u njihov prostor, sudjelovanje udruge na lokalnim manifestacijama u Pakracu i Lipiku te na raznim prigodnim manifestacijama sličnih udruga iz okolnih gradova i krovne nacionalne organizacije gdje su se natjecali u različitim sportskim igrama i družili, a i sami su organizirali sportsko natjecanje i druženje u Pakracu. Sudjelovali su u projektu „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ gdje su zajedno s Hrvatskim savezom udruga invalida rada podijelili poklon pakete namirnica, higijenskih i kućanskih potrepština članovima. Prošle godine imali su nepredviđene troškove uređenja vlastitog prostora nastalog zbog puknuća cijevi  u prostoru Udruge čime je uništen laminat, a sredstva za sanaciju osigurali su gradovi Pakrac i Lipik na čemu su članovi izrazili zahvalnost. Dio aktivnosti je bio i dobrovoljni rad u sklopu kojeg su upoznavali članove s pravima, povlasticama i mogućnostima koje su im dostupne kao osobama koje imaju određeno tjelesno oštećenje.

20230127 110230 Medium

Za sve to su prihodovali oko 33.000 kuna od čega je pakrački proračun osigurao oko 6.600, lipički 5.000 i županijski 5.000 kuna dok su od Saveza udruga invalida rada dobili oko 9.200 kuna. Neke od značajnijih aktivnosti koje im predstoje u ovoj godini istaknuli su obilježavanje 55 godina rada Udruge te Nacionalnog dana invalida rada, organizaciju 12. susreta osoba s invaliditetom, sudjelovanje na svim lokanim naifestacijama, suradnju s županijskom i gradskim upravama te osmišljavanje projekata i programa kako bi eventualno namaknuli dodatna sredstva za rad.

Čestitajući na upornom radu i zalaganju za ostvarivanjem prava i pomoći članovima udruge gradonačelnica Anamarija Blažević istaknula je kako će od Grada uvijek imati financijsku i administrativnu pomoć pozivajući ih da se jave na sve gradske natječaje na kojima mogu ostvariti potrebna sredstva. Prenoseći pozdrave požeško-slavonske županice dožupan Ferdinand Troha čestitao im je na radu uz želje za nastavak dobre suradnje.

20230127 111834 Medium