banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Rad na proširivanju članstva, senzibiliziranju javnosti o problemima invalida rada kao i upoznavanju članova s povlasticama koje ostvaruju bile su neke od najvažnijih aktivnosti članova,  istaknula je u izvješću o radu Udruge invalida rada Pakrac – Lipik u 2015. godini njezina predsjednica Zdenka Lulić na skupštini što je danas održana u prostorima udruge u Cesarčevoj ulici.

Pored toga, organizirali su u Pakracu 7. sportske susrete osoba s invaliditetom, ostvarili dobru suradnju sa sličnim pakračkim udrugama te identičnim udrugama iz regije. U cilju ostvarivanja prava svojih članova sudjelovali su na više seminara, okruglih stolova i radionica te za članstvo organizirali izlete u Donju Stubicu i Mariju Bistricu.

Sve je to ostvareno s oko 24.000 kuna od čega je s po 8.000 kuna prispjelo iz pakračkog i lipičkog proračuna, a 3.000 kuna iz županijskog proračuna.

????????????????????????????????????

Članovi su istaknuli problem prenapučenog parkirališta ispred njihovog objekta koji je predviđen za njihove članove te su se usuglasili kako će se pokušati dogovoriti s Maticom umirovljenika Pakrac - Lipik budući da zajednički dijele dvorišni prostor.

Pohvale radu i aktivnostima članova uputio je Josip Petrač, predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada, rekavši kako je jedna od najmanjih, ali najaktivnijih udruga.  Lipički gradonačelnik Vinko Kasana i pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević čestitali su na lanjskim aktivnostima i racionalnosti u trošenju sredstava te pozvali da savjete i pomoć u prijavljivanju na natječaju potraže u razvojnim agencijama Pakraca i Lipika.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.