Iz pakračke srednje škole na jesen će na fakultet 33 maturanta koji žive na području Pakraca i Lipika te još 19 ovogodišnjih pakračkih maturanata s mjestom prebivališta izvan našeg područja. Dok pišemo ovaj tekst u tijeku su i prvi upisni rokovi na fakultete i više škole, a osim svih 22 pakračkih gimnazijalaca, fakultet je uspjelo upisati i 30 maturanata strukovnih programa pakračke srednje škole.

Budući da smo podatke saznali dok su u tijeku bili upisni rokovi, neki učenici još nisu odlučili koje će studije odabrati budući da su "upali" na više izabranih fakulteta. Pored toga, nismo u mogućnosti prikupiti podatke koliko je Pakračana i Lipičana upisalo fakultet ili višu školu, a da nisu bili prethodno maturanti pakračke srednje škole pa navedeni broj nije konačan.

No, poznato je da će od naših gimnazijalaca Beatrice Sić upisati geografiju ili povijest umjetnosti u Zadru dok će Ana Filipović također u Zadru upisati njemački ili talijanski jezik i književnost. Na jesen će u Zagreb na studij veterine Anđelka Rosman i Sara Vujanić, na komunikologiju Iva Ćurić, na stručni studij međunarodnog poslovanja Tera Šuperina, na studij hortikulture Karlo Delač, Ema Grubišić na socijalnu pedagogiju, Lana Žili na poslovnu ekonomiju, Martina Papaik na studij strojarstva, Ana-Marija Grgić na sociologiju, Ines Trbojević na geologiju, Matea Laučan na kemiju, Silvija Arambašić na studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike, Kristian Vodopić na elektrotehniku dok će Antonio Sklanik na medicinu. Za studijske programe u Osijeku odlučili su se Mario Gelešić upisavši engleski i hrvatski jezik i književnost, Jelena Pokos upisala je medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku, prehrambenu tehnologiju odabrao je Hrvoje Vacek, Vlatko Sirovica upisao je studij informatike u Rijeci, Hana Rosman studij bilinogojstva u Slavonskom Brodu, a Ivana Bakarić studij prometa u Šibeniku.

Medicinari

Većina učenika strukovnih zanimanja upisala je studijske programe koji su logičan nastavak stečene razine srednjoškolskog obrazovanja tako ih se najviše odlučilo upravo za dislocirani studij fizioterapije u Pakracu na koji će krenuti Laura Di Zepp, Valeria Kadežabek, Tea Krvar, Ivana Nožarić,  Martin Peček, Petar Rudolf Sommer i Helena Vincetić, a fizioterapiju će studirati i Meri Reili u Orahovici te Denis Barberić, Ena Šimunović, Tamara Brebrić i Marina Husak u Vukovaru. Na studije sestrinstva u Zagreb na jesen idu Anita Dostal i Maja  Holubek, u Bjelovar Laura De Zan i Ema Vodvarka, u Rijeku Laura Ivošević, u Dubrovnik Ivana Jelić, u Osijek Luka Franješević, u Pregradu Paula Lustig dok će u Novu Gradišku Ivona Dolušić, Ivan Filipin, Mario Filipović, Goran Jezeran, Sandra Kalić i Valentin Šarčević.

fizioterapeuti

Ana Adžaga odlučila se za studij dentalne higijene u Osijeku, Minea Pierobon za Učiteljski studij u Rijeci, Lidija Stipić studirat će biologiju i kemiju u Splitu, a Maja Vrabec kineziologiju u Zagrebu.

Prolaznost na državnoj maturi 72 posto

Objavom konačnih rezultata državne mature 18. srpnja za srednjoškolce je završilo najstresnije razdoblje, pa tako i za 105 maturanata Srednje škole Pakrac koji su ostvarili uvjete pristupanja državnoj maturi od ovogodišnjih 123 učenika završnih razreda.

Ispite državne mature je prijavilo 109 učenika, od toga svih 22 učenika opće gimnazije i 87 učenika, od ukupno 101 učenika, u strukovnim programima (medicinska sestra/tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar i građevinski tehničar), a uvjete za pristupanje ispitima imalo je 105 učenika.

Ovih 87 učenika strukovnih zanimanja čini 86 posto učenika strukovnjaka koji su polagali državnu maturu u pakračkoj srednjoj školi dok je taj postotak prošle godine bio 83 posto. Stoga je ove godine zabilježen porat interesa kod učenika strukovnih zanimanja za polaganje državne mature, a unazad nekoliko godina koliko pratim prijave, taj postotak je svake godine veći, rekao nam je profesor Jonatan Berlančić, ispitni koordinator u Srednjoj školi Pakrac.

Državna matura, već uobičajeno, sastojala se od obvezatnoga (hrvatski jezik, matematika i strani jezik) te izbornoga dijela, a za polaganje se u jednome roku moglo prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Za višu, A razinu ispita iz hrvatskog jezika odlučilo se 68 učenika pakračke srednje škole, nižu B razinu hrvatskog polagalo je 36 učenika, engleski jezik A razinu 34 učenika (B razinu engleskog jezika 56 učenika), njemački jezik A razinu petero (B razinu njemačkog jezika 11 učenika). Za matematiku B razine odlučilo se 86 maturanata, a za A razinu samo njih 17.

Što se tiče izbornih predmeta, u pakračkoj srednjoj školi najviše ih se opredijelilo za biologiju (50 učenika), fiziku (15 učenika), kemiju (14 učenika), psihologiju (11 učenika), sociologiju (2 učenika) te po jedan učenik opredijelio se za geografiju, informatiku, politiku i gospodarstvo, povijest i talijanski jezik, a izbor tih predmeta je vezan ponajviše uz uvjete studijskih programa.

"Primjetno je da se ove godine značajno više učenika prijavilo za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na A razini, dok je kod stranih jezika situacija ove godine obrnuta. Ako uspoređujemo s podacima unazad nekoliko godina, više je prijava i za polaganje ispita matematike na A razini. Ove godine porastao je broj prijava za polaganje ispita iz biologije dok za ostale izborne predmete, izuzev psihologije i fizike, postoji značajno manji interes", rekao je Jonatan Berlančić.

Profesor Berlančić dodao je kako je prolaznost učenika na državnoj maturi ove godine kod opće gimnazije 100 postotna, kod strukovnjaka je to 65 posto te je ukupna prolaznost 72 posto, što je statistički gledano, bolje nego prošle godine. „Ako uzmemo u obzir da je nekakva srednja ocjena bolja od prošlogodišnje, te da su prosječne ocjene postignute na obveznom dijelu ispita državne mature nešto bolje nego lani, mogu reći da sam uvjetno zadovoljan. Međutim, mogu primijetiti da je ulaskom u sustav državne mature učenika petogodišnjeg programa medicinskog usmjerenja unazad dvije godine prosjek ocjena postignut na obveznom dijelu nešto slabiji“, istaknuo je profesor Berlančić.

Jesenski rok polaganja državne mature održat će se od 24. kolovoza do 9. rujna. Rezultati ispita bit će objavljeni 14. rujna, rok za prigovore je do 16. rujna, a konačna objava rezultata bit će 20. rujna.