Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik  dobit će suglasnost od županije za zaduživanje za projekt modernizacije smještajnog objekta Fontana (iza zgrade Mramornih kupki i fizikalne terapije) rečeno je na sastanku na kojem su bili župan Alojz Tomašević, ravnatelj Bolnice Darko Kelemen, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana te direktor konzultantske tvrtke T&MC Damir Novotny. Time započinje projekt vrijedan daljenjeg modernizacije i podizanja kvalitete ove ustanove u prvoj fazi vrijedan oko 30 milijuna kuna čiji građevinski radovi bi trebali započeti u jesen iduće godine.

Cilj standard za tržišno natjecanje

Ideja i potreba modernizacije objekta  Fontane Bolnici postoji već više godina. Idejni projekt je predvidio modernizaciju cjelokupnog sadašnjeg objekta koji ima 59 soba sa 104 ležaja te popratne sadržaje u vidu ambulantnih i rehabilitacijskih prostora  i bolničke kapele uz nadogradnju bazena, novih soba kojih bi u konačnosti bilo 87 sa 147 ležaja, uređenje pročelja i drugih sadržaja procijenjen je na 53 milijuna kuna bez PDV-a. O financiranju tog objekta razmišljalo se je kroz javno privatno partnerstvo. No kalkulacije poslovanja i poslovnog efekta su pokazale da je riječ o  prerizičnom planu pa se je s toga odustalo i zamislila realizacija za tržište prihvatljivijih više faza. U prvoj fazi dogradio bi se južno krilo objekta u kojem bi se  izgradilo još jedan zatvoreni bazen, još jedan restoran i dio rehabilitacijskih sadržaja s naglaskom na wellness, adaptiralo 20 soba u kojima bi se dobilo 44 ležaja u luksuznom smještaju, uredilo pročelje.

To bi koštalo oko 30 milijuna kuna pri čemu bi oko 20 posto financirali sami, a ostatak riješili komercijalnim zaduživanjem posredstvom HBOR, kaže ravnatelj Darko Kelemen. On naglašava da im je takav sadržaj, standardom znatno iznad sadašnjeg,  neophodan kako bi se mogli upustiti u tržišnu utakmicu s drugim hrvatskim lječilištima  za klijentelu koja sama plaća rehabilitaciju kojih je u Bolnici sve više. On naglašava da je do realizacije dugačak put, pa je s toga dobivanje vlasnika i osnivača Županije bio prvi značajan i neophodan korak.

Početak gradnje za 15 mjeseci

Da u tome imaju i potporu nadležnih na državnoj razini potvrda je došla polovinom strpnja kada su od Ministarstva zdravlja dobili   i službeni dopis u koji ih obavještavaju da su jedna od pet bolnica u konkurenciji 14 drugih koja je na ovoproljetnom natječaju dobila 280.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za ovaj projekt. Stoga je prošlog tjedna podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu, što je prvi korak, Drugi je natječaj za izradu glavnog projekta nakon kojeg slijedi izrada građevinske dozvole, a potom i natječaj za izvođača radova uz još nekoliko administrativnih međukoraka od kojih je najvažniji postupak za izbor kreditora. U idealnim uvjetima za sve to je potrebno 12 do 15 mjeseci pa bi u najboljem slučaju radovi mogli početi u jesen 2017. godine, nada se Kelemen.