županija Dan državnosti 2024

Službenici Policijske postaje Pakrac do 22. kolovoza  po službenoj dužnosti odjavili su 209 osoba s prebivališta na području Pakraca i Lipika. Ti građani neće biti na popisu birača, ali će ostati upisani u biračkom registru, što znači da će moći glasovati u 12. izbornoj jedinici (dijaspora).

MUP RH od proljetos ovu akciju provodi u cijeloj Hrvatskoj člankom 12. Zakona o prebivalištu kojim je propisano da policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba.

 

županija Dan državnosti 2024