Odlagalište otpada Crkvište, trenutno najvrjedniju investiciju na pakračkom području ukupne vrijednost oko 16 milijuna kuna financiranu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te gradova Pakraca i Lipika jučer je obišla višečlana delegacija u kratkom posjetu ovom najvećem radilištu u Pakracu. Gradonačelnicu Pakraca Anamariju Blažević i Mariju Čar, voditeljicu odsjeka za komunalne djelatnosti, kroz radilište su proveli predstavnik investitora Adriano Baškiera, djelatnici križevačke tvrtke Radnik koja izvodi radove, a sve to u društvu nadzora i inženjera Ranka Carevića koji je ukratko izvijestio o trenutnom stanju na terenu, tijeku radova i tekućoj problematici.

Iako su promjene na odlagalištu itekako vidljive i zemljani radovi koji s pripremnom fazom traju od početka ožujka napreduju prema planu i podrazumijevaju izradu više nepropusnih slojeva buduće kazete koja će primiti veći dio do sada odloženog otpada, doznajemo da će se morati pristupiti promjeni projektne dokumentacije izrađene prema stanju iz 2004.godine. Razlog je što postojeća lokacija i ploha u zadanim okvirima važećeg projekta nisu dovoljni za kvalitetno i ispravno zbrinjavanje dopremljene količine otpada kroz sve ovo vrijeme, a u pitanju je sada već 10 godina kontinuiranog dopremanja otpada na pakračko odlagalište.

Promjenom zadanih parametara predviđenim izmjenama projekta dobio bi se veći volumen ili zapreminski prostor dovoljan za zbrinjavanje otpada, a osim ovog najvažnijeg detalja izmjenom je predviđena i izrada nasipa za protupožarni put te kvalitetnija protupožarna zaštita.

„Zadovoljna sam, pomaci na radilištu su vidljivi i koliko čujem sve ide po planu. Problemi na koje izvođač radova nailazi su rješivi, a izmjena projektne dokumentacije je očekivana i logična obzirom na datum izrade ove trenutno važeće“, izjavila je Anamarija Blažević.

Obzirom da su radovi u tijeku i građani nemaju pristup na gradilište, na samom prilazu je s desne strane izrađen i privremeni ulaz za privatne osobe koje svoj otpad mogu nesmetano odložiti na za to predviđen prostor.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA