U cijelosti objavljujemo reagiranje ratnog zapovjedništva u miru 76. samostalnog bataljuna Pakrac na intervju u  Pakračkom listu br. 523:

U navedenom broju Pakračkog lista na stranici br.3 u tekstu pod naslovom Ratni suveniri, objavili ste netočne informacije, citat: „Jura, jedan od legendarnih zapovjednika 76. Bataljuna,“. Navedena informacija nije točna jer „Jura“, misleći na Željka Špelića, nikada nije bio zapovjednik 76. Samostalnog bataljuna Pakrac, niti je bio u zapovjedništvu 76. Bataljuna,  kao što nije bio pripadnik nijedne od šest borbenih satnija. Imenovani „Juara“ Željko Špelić nije sudjelovao niti u jednoj akciji u sastavu 76.Samostalnog bataljuna tijekom Domovinskog rata.

Prema našim saznanjima nakon razvojačenja 76.Samostalnog bataljuna u sastav istoga pridodane su tehničke službe koje su tijekom rata bile stacionirane u Obriježi, te pretpostavljamo da je status pripadnika 76.samostalnog bataljuna tada i na takav način ostvario i  „Jura“ Željko Špelić koji se često predstavlja i kao: zamjenik zapovjednika Stjepana Širca, pomoćnik povjerenika Vlade RH Vladimira Delača za obranu,  te kao koordinator obrane Pakraca.

Kako navodite dalje u istome tekstu da vam je stalo do digniteta Domovinskog rata, a time pretpostavljamo i istine o njemu, predlažemo da objavite podatke o zapovjedništvu ZNG-a Pakrac i zapovjedništvu 76. Samostalnog bataljuna koje Vam dostavljamo kako više ne bi dolazilo do sličnih pogrešaka:

Stipa Širac u drugoj polovini kolovozu  poziva sve dragovoljce iz Prekopakre u Češki dom, te ustrojava Samostalnu satniju  ZNG-a koju čine tri voda:

I. vod. Zapovjednik Marijan Žunčić, vod čine branitelji iz Lipika

II.  vod. Zapovjednik Marko Martineli, vod čine branitelju iz južnog, zapadnog i centralnog dijela Prekopakre

III. vod. Zapovjednik Ivica Bogović, vod čine branitelji iz sjevernog dijela Prekopakre te iz Matkovca i Krndije

IV. vod. Zapovjednik Božidar Lujanac, vod čine branitelji iz Badljevine

V. vod. Zapovijednik Slavko Gamauf, vod čine branitelji iz Pakračke Poljane

   I tehnička grupa za izgradnju okopnjaka u Prekopakri (Matkovcu)

Odlukom Ministra obrane RH od 28.10.1991.godine i formalno je osnovan 76.samostalni bataljun HV Pakrac.

Za zapovjednika bataljuna imenovan je Stjepan Klasnić.

Za zamjenika zapovjednika bataljuna Marijan Kulhavi-Foka ( do pogibije 29.12.1991.godine), nakon njega Drago Skalnik-Brzi (do 10.04.1992. godine, do prelaska u Domobranstvo), nakon njega Josip Huška-Gonzo.

I. satnija branitelja iz Lipika, zapovjednik Marijan Žunčić,Zdravko Mance, Berislav Ivošević, Ibrahim Abushaala- „Gadafi“,  Blaž Skender

II. satnija branitelj iz Prekopakre, zapovjednik Drago Skalnik-Brzi, a od 29.12.1991.godine zapovjednik je Zdenko Skalnik

III. satnija branitelja iz Prekopakre, zapovjednik Stipe Hodak (do ranjavanja 28.12.1991.godine), nakon njega Fričer Antun-Tukša

IV. satnija branitelja iz Badljevine, zapovjednik Marijan Čapek

V. satnija branitelja iz P. Poljane, zapovjednik Slavko Gamauf

VI. satnija branitelja iz Prekopakre, (prateća–topnička satnija) zapovjednik Josip Huška-Gonzo,( do 01.06.1992.godine), nakon njega Miroslav Kurić 

Bataljun je sastavljen od mjesnih dragovoljaca dotadašnjeg ZNG-a.  Satnije 76. samostalnog bataljuna na terenu svakodnevno vrše borbena djelovanja potpuno samostalno uz međusobnu koordinaciju i suradnju sa pripadnicima Policije u Pakracu.

Ograđujemo se od aktivnosti „Jure“ Željka Štelića koji dovodi u Pakrac pripadnike neprijateljskih postrojbi iz Domovinskog rata, te ih vodi po stratištima Hrvatskih branitelja. Sigurni smo da to obitelji poginulih ne bi odobrile i najoštrije osuđujemo takove postupke. Četnici iz BIH palili su i ubijali po Hrvatskoj i nije im mjesto u njoj. Smatramo kako svojim postupcima ruši ugled svih branitelja Pakraca, a bilo ih je iz cijele Hrvatske, na što nema pravo.

Poštovani uredniče, imajući u vidu vaše dugogodišnje iskustvo doista nas iznenađuje Vaša neinformiranost, o 76. Samostalnom bataljunu Pakrac pišete već desetke godina, te nam je neshvatljivo da nemate informacije o domicilnoj postrojbi, osim ako cilj ovih napisa nema neku drugu zakulisnu političku  pozadinu ili unošenje nemira među braniteljsku populaciju.

ČLANOVI RATNOG ZAPOVJEDNIŠTVA 76.SAMOSTALNOG BATALJUNA U MIRU

Stipe Hodak

Drago Skalnik-Brzi

Antun Fričer-Tukša

Josip Huška-Gonzo

Blaž Skender