Objavljujemo priopćenje Foruma žena SDP-a Požeško-slavonske županije povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama:

Dva puta godišnje kada se obilježavaju nacionalni i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ili kada se desi novo ubojstvo ili premlaćivanje žena javnost progovori o nasilju nad ženama. To je premalo jer nasilje nad ženama je među nama. Ono što posebno zabrinjava je njegova brutalnost, okrutnost i učestalost.

Zabrinjava i toleriranje nasilja u vezama mladih osoba. Prema nedavnom istraživanju „ Prevencija nasilja u vezama mladih “ koje je proveo Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje ( CESI )  trećina mladih opravdava nasilje u vezama među mladima, petina ih ima iskustvo nasilja u vezama, a isto toliko je priznalo da je i samo bilo nasilno. Činjenica da čak trećina mladih ima opravdavajuće stavove prema nasilju je posebno zabrinjavajuća.

Ako sve to stavimo u kontekst sve većeg konzervativizma našeg društva, a i sve češće izjave predstavnika crkve koje žene nazivaju štracama i drugotnima jasno je da svjedočimo konzervativnoj i klerikalnoj renesansi. Žene se optužuju za neposluh, čude se našoj ideji jednakosti, oduzimaju nam pravo da slobodno odlučujemo o vlastitu tijelu, utišavaju nas i ponovno guraju u kuću.

Društvo u kojem žena ne vrijedi puno pogoduje povećanju nasilja nad ženama. Posljednji događaji pokazuju da partnersko nasilje ne poznaje niti dob niti klasnu pripadnost ili socijalni status - zlostavljači i ubojice mogu se pronaći u jedva punoljetnim mladićima, ratnim veteranima, zaposlenima i drugim slojevima društva.

U Hrvatskoj je svaka treća žena preživjela neki oblik nasilja od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera, a oko 30 žena godišnje biva ubijeno od njihove ruke jer su željele prekinuti vezu.

Istaknuli bi da Istanbulska konvencija i dalje nije ratificirana, nasilnici nisu kažnjeni i izolirani pa se prijetnje i nasilje nastavljaju, a građanski odgoj kao međupredmetni sadržaj za usvajanje vrijednosti o tolerantnom i zdravom poimanju svijeta nije dovoljan da promijeni društvo u kojem je sve više netolerancije i nasilja.

Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske ponovno je pozvao Vladu Republike Hrvatske da što prije ratificira Istanbulsku konvenciju kako bismo konačno dobili zakonodavni i financijski okvir za borbu protiv nasilja nad ženama. Također je pozvao Vladu Republike Hrvatske da nastavi kurikularnu reformu, lišenu konzervativnih pretenzija, uz jasno određenje za razvoj pluralističkog, tolerantnog i građanskog društva koje sve ljude smatra jednakima i omogućuje im ostvarivanje svih ljudskih prava. 

Nasilje nije problem samo žrtve i njezine obitelji. To je društveni i politički problem.

Recimo ne nasilju nad ženama. Ljudska prava i pravo na život pripadaju svim građankama i građanima Republike Hrvatske.

Forum žena SDP-a Požeško-slavonske županije

Mihajla Pavković, predsjednica