Naš sugrađanin Dalibor Horvat je zasadio uz gradski stadion drvored srebrnih i običnih smreka. Trideset sadnica smreka, starih pet godina i visine oko metra, posadio je ispod padine uz istočnu ogradu igrališta.

Sadnice su iz njegovog vlastitog uzgoja. Na tržištu bi koštale pedesetak kuna komad, a popularni Dabo ih je za potrebe Hajduka i Grada donirao. Sam je i inicirao ovu korisnu akciju.