Sutra će Komunalac po prvi put na području Grada Pakraca prazniti  takozvane smeđe kante i kontejnere za smeće koji su tijekom prosinca i siječnja podijeljeni domaćinstvima i stambenim zgradama, a namijenjene su za odvojeno sakupljanje otpadnog  papira i kartona. U srijedu  će ih prazniti u ulicama Pakraca u kojime se inače petkom odvozi komunalni otpad. U četvrtak je na redu dio grada kojem se odvozi komunalni otpad srijedom te naselja Prekopakra i Klisa, dok će u petak istu aktivnost provoditi u dijelu Pakraca i naseljima istočno od Pakraca u kojima se miješani komunalni otpad odvozi ponedjeljkom.

Prošloga tjedna po prvi put su pražnjene smeđe kante i kontejneri na području Grada Lipika. Prikupljana papirnata sekundarna sirovina za sada se nalazi u dvorištu Komunalca i u petak, kada se završi pražnjenje na području Grada Pakraca, će biti isporučena otkupljivaču u Daruvar kada ćemo znati prve rezultate, kaže Adriano Baškiera, zaposlenik u Komunalcu. No svi se slažu da će trebati određeno vrijeme prilagodbe i financijski poticaj u vidu jeftinije cijene odvoza da domaćinstva počnu redovito „na svom pragu“ razdvajati dosadašnji  komunalni otpad.

Sljedeće pražnjenje smeđih kanti na području oba grada bit će početkom ožujka, a do tada će kante biti dodijeljene i domaćinstvima koje ih još nisu dobili, poručuju iz Komunalca.