Proteklog tjedan radna delegacija Grada Pakraca na čelu s gradonačelnicom Anamarijom Blažević posjetila je Međimurje, točnije grad Prelog gdje su se kroz razgovor s gradonačelnikom Ljubomirom Kolarekom  upoznali s razvojnom strategijom grada. Tijekom posjeta Pakračani su u društvu domaćina posjetili poduzetničke zone te razmijenili iskustva na polju strategije razvoja poduzetništva.

Glavni razlog odlasku u Prelog, obzirom da je sanacija budućeg pakračkog odlagališta na Crkvištu u završnoj fazi, bio je posjet tamošnjem komunalnom poduzeću PRE – KOM i reciklažnom dvorištu, sortirnici, kompostani te novouređenom Centru za ponovnu uporabu koji je u pripremi za otvaranje. Budući CPU bi trebao biti na usluzi građanima i omogućiti im da predaju razne rabljene stvari (namještaj, igračke, odjeću i sl.) koje više ne koriste, ali su još uvijek upotrebljive. Dalje bi ih PRE-KOM  trebao popraviti i očistiti te ih uz simbolične cijene (pokrivanje troškova popravka i čišćenja) ponovo pustiti u prodaju. Za potrebe daljnje distribucije izrađuju i web aplikaciju za pregled robe te eventualnu web aukciju za istu.

Zgodna ideja koja je u svojoj završnoj fazi, no valja podsjetiti da je Grad Prelog je jedan od vodećih gradova koji već dugo ima uređeno odvojeno skupljanje otpada pa je ovakav posjet pakračke delegacije tom mjestu značajan tim više što su određene stvari koje sutra očekujemo primjenjive i na pakračkom Crkvištu.