Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe sa područja grad Pakraca koji su vlasnici ili korisnici građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, na obvezu redovitog održavanja vlastitih površina (košenja i kresanja raslinja) po Odluci o komunalnom redu Grada Pakraca (Sl. glasnik br. 04/16).

Zbog vrlo bujne i agresivne vegetacije i nadolazeće sezone ambrozije još jednom umoljavamo građane da redovito održavaju vlastite površine, kao i međe sa susjednim parcelama kako bi imali uredniji izgleda našeg grada.

Svako nepridržavanje odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca (Sl. glasnik br. 04/16) o održavanju površina u privatnom vlasništvu biti će sankcionirano po kaznenim odredbama navedene Odluke.