županija Dan državnosti 2024

 

„Još je prerano govoriti o rezultatima, ali se na polovini predviđenog vremena istraživanja može reći da se isplatilo i da  imamo fantastične rezultate. Za dva tjedna smo otkrili neke strukture za koje smo znali, ali i neke za koje nismo pa je nalazište izuzetno perspektivno. Za konačni sud je još prerano, ali već sada bi moj prijedlog bio nastaviti istraživati i stvoriti, možda je pretenciozno reći, arheološki park, ali sigurno  kompleks zidova. Jedan zid u jednoj sondi nije toliko interesantan, ali ako pronađemo  kompleks zidova onda bi to moglo biti izuzetno atraktivno“, rekao nam je danas, na polovini predviđenog vremena istraživanja dr. sci. Juraj Belaj, voditelj arheoloških istraživanja koje se od 12. lipnja provode oko zgrade „općine“ na središnjem pakračkom trgu.

U sve tri sonde, kako arheolozi stručno nazivaju rupe koje su iskopali u potrazi za arheološkim ostacima starog  srednjovjekovnog grada Pakraca, na dubini od oko dva metra  i nama laicima su vidljive bijele kamene strukture

U sondi 3, kod ulaza u „općinu“, tumači dr. Belaj, su otkrili same temelje jedne od kula. Kako kaže primjetljivo je da je kamenje iz temelja povađeno koliko se to  moglo u nekim ranijim stoljećima i  vjerojatno iskorišteno za neku novu gradnju, a rupa je zatrpana šutom. Šutu su izvadili i došli do samih, vjerojatno temelja.

U sondi jedan (u sredini parkirališta)  našli su novovjekovnu, ali i recentne fragmente keramiku iz par zadnjih stoljeća. „Njih ćemo čuvati iz znanstvenih razloga, ali ne vjerujem da će biti izloženi u veterinama muzeja. U sondi dva (ispred policijske postaje) sada smo došli do ostatke zidova u dva ugla i sada tražimo da li će ispod biti zid kojih ih spaja ili je riječ o odvojenim građevinama. Vjerujemo da jedna od njih pripada dvobrodnoj građevini koju smo uočili na georadarskim snimkama. Ovaj drugi zid nam još nije jasan. Tu smo imali nesreću da su kroz sondu prošle četiri instalacije, dvije vodne i dvije strujne, i njihovo postavljanje je poprilično oštetilo cijelo područje istraživanja“, kaže voditelj istraživanja.

Najzanimljivije istraživanje počinje sada. Materijal koji vade (zemlja i šuta) je još uvijek novovjekovni i očito da je više generacija nasipavalo ovaj teren što znači da su moguća nalazišta još dublje. Stoga, pojašnjava sugovornik, u drugom dijelu predviđenog istraživanja očekuju još interesantniji dio jer tek sada ulaze u netaknute slojeve i netaknute ostatke života.

županija Dan državnosti 2024