„Smatramo da su istraživanja bila vrlo uspješna i da su iznjedrila izuzetno zanimljive rezultate. U budućnosti bi bilo potrebno dodatno proširiti i produbiti sonde 1 i 2, (o eventualnom nastavku istraživanja sonde 3 mišljenje bi trebali dati statičari). Jedino na taj način moći će se adekvatno odgovoriti na mnoga pitanja o (barem) srednjovjekovnoj i novovjekovnoj povijesti Pakraca, koja je – sudeći i prema nalazima ovih četverotjednih istraživanja – bila izuzetno bogata“, zaključak je iz preliminarnog izvješća dr. sc. Juraja Belaja   o arheološkim istraživanjima lokaliteta Pakrac – stari grad provedenih od 12. lipnja do 8. srpnja u centru Pakraca.

Na četiri stranice preliminarnog izvješća dr. Belaj ističe da su prikupljene 33 vrećice uzoraka te 171 vrećica nalaza, a njih 19 izdvojeno je u posebne nalaze. „Među njima ističu se ulomci profiliranoga kamenja poput dovratnika i svodnih rebara, kameni topovski projektili različitih kalibara, kao i ulomak brončane topovske cijevi, kugla buzdovana, željezne kopče za pojas i brončana kopča za odjeću, keramički crveno oslikani vrč, keramičke lule te osobito lijepo ukrašen ulomak koštanog recipijenta za čuvanje baruta. Za sad je usamljen nalaz iz antičkoga doba - ulomak rimske tegule“.

Što se tiče nekretnina preliminarno izvješće pojašnjava da je istraživano kroz tri sonde i u sve tri je na dubini od oko dva metra pronađeni su ostaci zidina koji su datirani u vremenu između 12. i 15. stoljeća.Dr. Belaj koristeći stručnu terminologiju opisuje pronađene ostatke zidina nagađajući o čemu bi se moglo raditi. No za konačne zaključke potrebno je nastaviti istraživati.Da li će do toga doći ovisit će o rezultatima natječaja  u Ministarstvu kulture za koji je Grad Pakrac kandidirao nastavak arheoloških istraživanja.Osim radi prošlosti Pakraca, ova istraživanja su bitna i za njegovu budućnost jer dok god arheolozi i konzervatori ne definiraju budućnost ovih podzemnih ostataka naše prošlosti, nema na tom prostoru gradnje pa niti realizacije projekta izgradnje parkirališta, kako je to prezentirano još lani.

Rezultati ovoljetnih istraživanja biti će ove jeseni prezentirani u Muzeju grada Pakraca.