Na koji način će građani vlasnici parcela sudjelovati u katastarskoj izmjeri, kako će se u cijeloj priči ponašati izvođač radova na terenu te na koji način se u dogovoru s prvim susjedom pripremiti za dolazak mjernika na teren, građani Pakraca i Prekopakre, kojih se ovaj projekt najviše i tiče, mogli su doznati u ponedjeljak popodne na dvosatnoj javnoj tribini o projektu nove katastarske izmjere održanoj u pakračkoj Gradskoj vijećnici.

Tribina je privukla tridesetak Pakračana što je manji broj od očekivanog, posebice stoga što je projekt već krenuo pa su se građani iz prve ruke mogli informirati o pravima, ali i obvezama koje prethode novoj izmjeri.

U društvu gradonačelnice Anamarije Blažević i predstavnika izvođača radova, projekt je predstavio Mladen Pandža, voditelj službe za katastarsku izmjeru Državne geodetske uprave i tom prilikom još jednom podsjetio da će ovim postupkom, nakon punih 100 godina, biti usklađeni podaci katastra i zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.


„Ovim putem pozivam građane na blisku suradnju s izvođačima radova jer cjelokupne, ažurne i točne zemljišne evidencije su najviše njima od koristi. Omogućuju pravnu sigurnost u prometu nekretnina i povećavaju vrijednosti same nekretnine. Smanjuje se i administrativna prepreka pri eventualnom investiranju koja su ponekad bila nemoguća zbog nesređenih imovinsko pravnih odnosa. Apeliram i da se odazovu pozivima na omeđavanje koje trebaju odraditi u suradnji s prvim susjedom. Vlasnici trebaju dogovorno odrediti međe i obilježiti ono što stvarno uživaju, a potom će izvođač odraditi tehničke radnje obilježavanja čestice, pojasnio je Pandža.

Pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević istaknula je zadovoljstvo što će Pakrac konačno imati uređene i sa stanjem na terenu potpuno usklađene katastarske knjige te je ponovila potrebu da građani budu na usluzi mjernicima na terenu jer „ulaganjem u katastarsku izmjeru Grad Pakrac i Državni geodetski ured izašli su građanima u susret i sigurna sam da će oni prepoznati važnost i potrebu ovako velikog projekta“.

„Još 2011. spoznali smo da trebamo ići u novu katastarsku izmjeru. Vrijednost radova je 6,6 milijuna kuna od čega grad Pakrac kroz četiri godine plaća 60% (3,9 milijuna kuna), dok ostalo ide iz džepa DGU. Izmjerom će se uskladiti nešto više od 8900 čestica, što kad se preračuna košta oko 740 kn po čestici, rekao je Davor Žili, voditelj Odjela katastra u Pakracu.

Žili dalje dodaje da ovim postupkom najviše profitiraju sami vlasnici koji praktično bez kune ulaganja dobivaju sređeno imovinsko pravno stanje, a s obzirom na poznate cijene geodetskih usluga ušteda nije zanemariva. „Vlasnik dobiva besplatnu izmjeru posjeda odnosno vlasništva, ali i priliku da se riješe i neki možda neriješeni imovinsko pravni poslovi poput evidentiranja objekta unutar posjeda i slično. Izmjera traje dvije godine i još toliko javno izlaganje“ završio je Žili i poručio da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća građani mogu javiti u pakrački katastarski ured.

Sam postupak izmjere na terenu ispred grupe izvođača radova približila je Danijela Vencl. "Građani će poštom dobiti poziv za sudjelovanje u izmjeri. Bit će precizno upućeni i pozvani na predmetnu česticu te kada da se na njoj pojave. Bitno je da ranije, u dogovoru sa susjedom obilježite među jer je to isključivo pravo i obveza vlasnika. U izmjeri se snima sve što je na terenu, snima se potpuno novi katastarski plan koji će biti usklađen sa stanjem u gruntovnici. Po završetku cijele izmjere bit će organizirano mini – izlaganje i moći ćete vidjeti sve što smo uradili. Tijekom izmjere naš tim će imati i terenski ured gdje ćete moći na bilo koji način intervenirati" objasnila je Vencl.

U raspravu se uključio i Pandža koji je naglasio potrebu da vlasnik pokaže parcelu i zemlju „koju realno uživa“, zanemarivši pritom metar ili dva površine koja bi mogla dovesti do eventualne sporne situacije sa susjedom. Ovdje je posebno pojašnjen dio oko susjedskog spora koji kaže da u slučaju izostanka dogovora i definiranja međe, ona se označava kao „sporna“ i kao takva se zaključava. Tek se na javnom izlaganju stanje može dogovorno promijeniti. U slučaju da niti tada nema dogovora slijedi sudski spor i elaborat upisa – sve dakako o trošku samog vlasnika. Nepotreban trošak, naročito ako se radi o metru ili dva terena.

Pitanja su imali i građani, a izdvajamo ono Dražena Krajine za koje pretpostavljamo da će u ovom postupku biti upućeno više puta. „Što ako susjeda uopće nema?“, upitao je Krajina. „Ako se susjed ne pojavi u zakazano vrijeme i bez opravdanja, vi ćete uredno pokazati prostor koji uživate, a mi znamo kako ćemo sa strankom koja se ne pojavi“, odgovorio je Pandža i odmah uklonio mogućnosti zlouporabe i pretjerivanja jer se pokazano vlasništvo mora i dokazati. „Dozvoljena su mala odstupanja, no sve mora i treba biti argumentirano“, dodao je.

Iako je Javna tribina nudila pregršt informacija i sugovornici su bili raspoloženi za detaljna pojašnjenja, ostao je dojam da su Pakračani podbacili s posjetom i iskazanim interesom. Upravo iz tog razloga gradonačelnica Blažević najavila je mogućnost održavanja još jedne ovakve tribine za kojom će, čim se radovi zahuktaju, sigurno biti potrebe i interesa.