Svetom misom u kapeli pakračke bolnice danas u 17 sati će započeti obilježavanje 26-godišnjice evakuacije pakračke psihijatrije – proglašeno najhumanijom bitkom u Domovinskom ratu.

U odnosu na prethodna takva događanja novost je da će se ono u potpunosti odvijati baš u i oko bivše zgrade psihijatrije. Najprije će u 17,30 sati biti otkrivena  ploča sjećanja postavljena ispred zgrade, a u 18 sati u samoj zgradi, što će biti privi službeni ulazak u nju nakon Domovinskog rata, će započeti tribina kojom će biti evocirane uspomene na taj događaj.