U Republici Hrvatskoj je posljednjih godina prisutan trend porasta brutalnih zločina nad ženama. U prošloj godini ubijeno je 20 žena, od čega 15 od strane bliskih osoba.

Gotovo 10.000 žena je prošloj godini prijavilo neki oblik prekršajnog oblika nasilja u obitelji, 279 žena bilo žrtvom kaznenog djela nasilja u obitelji.

Od 2006 godine do danas ubijeno je 250 žena, a u posljednjih 15 godina čak njih 336, dok raste i broj pokušaja ubojstava žena u obitelji.

Kao nove pojavne oblike nasilja među bliskim osobama možemo izdvojiti nasilje prema starijim članovima obitelji, osobito starijim ženama. Naime, u prvih osam mjeseci ove godine od 854 naših sugrađana starijih od 65 godina koji su bili žrtve nasilja unutar svoje obitelji njih 540 su žene.

Ti podaci su još strašniji ako znamo da se samo 30% slučajeva nasilja u obitelji prijavljuje.

Zbog svih ovih podataka trebamo se zamisliti i odlučno reći NE nasilju nad ženama i NE nasilju prema bilo kome. I zato ne smijemo štititi nasilnike, nasilje smatrati privatnom, obiteljskom stvari i što je posebno opasno internom stvari određene stranke.

Nedavno je predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio novinarima vezano uz požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, kojega supruga tereti za nasilje u obitelji da je to "naša interna stvar " Koja poruka se daje ovakvom izjavom? Ako se zalažemo za borbu protiv nasilja nad ženama tada mora biti nulta stopa tolerancije na nasilje. Za nasilje nema opravdanja. Nasilje nad ženama, nasilje u obitelji nikako nije i ne smije biti interna stvar.

Građani očekuju odgovorno ponašanje političara. Osobe koje se bave politikom moraju biti svjesne da njihovi postupci a i riječi imaju veću težinu od riječi i postupaka ostalih građana.

Protiv takvog uzurpiranja političke i društvene moći Socijaldemokratski forum žena glasno ustaje i ovoga 25. studenoga, tražeći hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije. Obećanje Vlade i HDZ-a je kako će se to dogoditi dokraja 2017. godine.

Pozivamo građanke i građane kojima je stalo do efikasne i jednako dostupne zaštite za žene i djevojčice žrtve fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, sve one koji vjeruju da se borbom protiv predrasuda i stereotipa i boljim obrazovanjem može smanjiti stopa nasilja nad ženama – da potpišu zahtjev za ratifikaciju Konvencije na:

http://www.potpisujem.org/hr/

Mihajla Pavković, predsjednica SDFŽ SDP-a PSŽ