Na svojoj internetskoj stranici Grad Pakrac je objavio  dva poziva za prijavu zainteresiranih kandidata za korištenje poticajnih mjera koje su po prvi put ove godine prisutni u gradskom proračunu.

Jedan se odnosi na  Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca, a drugi na Program  poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu

Programom poticanja zapošljavanja liječnika pravo na subvencije daje doktorima medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca, a predviđene mjere su  subvencioniranje do 2 posto kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakrac, subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800 kuna mjesečno neto i  subvencioniranje 50 posto iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ovog programa

Prijave se mogu podnositi do 31. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca koja su planirana u iznosu od 100.000 kuna.

Poticanje gospodarstva

Drugi javni poziv se odnosi na poduzetnike obrtnike, nositelje OPG-ova i vlasnike trgovačkih društava obuhvaćaju poticaje za zapošljavanje, poticaje za početak obavljanja djelatnosti (započete u 2018. godini), subvencioniranje troškova ulaganja u materijalnu imovinu i subvencioniranje izrade projektne dokumentacije.

Detalji uvjeta i ograničenja su vidljivi iz teksta natječaja.

Prijave se također mogu podnositi do kraja godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca za što je ove godine također predviđeno sto tisuća kuna.

Sve informacije o pozivima mogu se dobiti na službenim stranicama Grada i u gradskoj upravi.

Da je interes za ove mjere veliki potvrđuje i činjenica da je poziv liječnicima „kliknut“ u prvih sedam dana više od 1200 puta, a poziv poduzetnicima više od 1600 puta što višestruko premašuje „klikanje“ na druge službene dokumenta Grada. To su nam potvrdili i u tajništvu Grada, gdje službeno predanih zahtjeva još nema, ali ima osobnih dolazaka i telefonskih poziva.