banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Na proljeće će započeti izgradnja nove prometnice u dijelu Aleje kestenova. Riječ je o sadašnjem improviziranom putu koji započinje u Držićevoj ulici (križanje na semaforu „kod Ančića) i pruža se uz uvučeni red kuća prema „pedagoškoj akademiji“. Cjelokupan projekt je prema predračunu tehničke dokumentacije vrijedan 942.000 kuna, a sa 711.033,09 kn će biti financiran iz programa „Ruralnog razvoja RH“ o čemu je jučer ugovor potpisala gradonačelnica Anamarija Blažević u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Preostalih 230.000 kuna je rezervirano u gradskom proračunu.

Natječaj za izvođača će biti raspisan ubrzo i Marija Čar, voditeljica odsjeka za graditeljstvo u gradskoj upravi, očekuje početak radova koji će trajati oko pola godine u svibnju.

Projektom je predviđena izgradnja asfaltne prometnice u širini od pet metara i pješačkog  nogostupa u širini jednog i pol metra. Dužina je 275 metara i završava okretištem kod „pedagoške akademije“ tako da će u buduće biti moguća izgradnja komunikacije i s tim objektom. Uz to bit će izgrađena i infrastruktura za odvodnju oborinskih voda koja će poslužiti i kao kanalizacija koje sada nema u tom dijelu Aleje.

Ideje izgradnje prometnice paralelno s Alejom kestenova datira još od 2007. godine, a građevinska dozvola, nakon rješavanja vlasničkih odnosa, je ishodovana 2014. godine.

 

 

 

 

 

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.