županija Dan državnosti 2024

U suradnji Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca i Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba, koji je ujedno kooridinator ove inicijative za RH, u četvrtak (22. veljače) će u kancelariji Vijeća, u zgradi Crvenog križa/stara škola I kat, ulica Braće Radića 13, Pakrac, biti održana javna tribina s ciljem promocije Manjinske inicijative SafePack (MSPI) pod geslom ‘Niste sami. Milion potpisa za raznolikost u Evropi’. Okupljenima će se obratiti Saša Milošević, zamjenik predsjednika SNV-a, Nikola Ivanović, predsjednik VSNM Grada Pakraca te Emina Đurašević, koordinatorica Manjinske inicijative.

Manjinsku inicijativu SafePack (MSPI) pod geslom ‘Niste sami. Milion potpisa za raznolikost u Evropi’ pokrenula je Federalistička unija evropskih narodnih grupa (FUEN), manjinska krovna organizacija s devedesetak članica u evropskim zemljama koja se bavi zaštitom i promocijom identiteta jezika, kulture, prava i tradicije etničkih grupa i nacionalnih manjina.

Inicijativa se provodi i u Hrvatskoj, gdje treba skupiti 10.000 potpisa. Nosilac inicijative je Srpsko narodno vijeće koje je aktivni član FUEN-a i koje će u tom smislu surađivati s drugim manjinskim koordinacijama i nevladinim organizacijama, a svoju podršku akciji dao je i Savjet za nacionalne manjine kao krovna manjinska organizacija u Hrvatskoj.

županija Dan državnosti 2024