Zbog kvara ili nevremena ponekad na duže ili kraće vrijeme za veći ili manji broj kućanstava  dođe do prekida opskrbe električnom energijom. Znaju li  automatski službe HEP-a za prekid opskrbe ili to potrošači koji su ostali u marku trebaju dojaviti, poslali smo upit HEP-u – distributivnom području Križ.

Telefonski odgovor smo u vrlo kratkom roku dobili od Alena Petrača njihovog operatera iz Križa. On nam je pojasnio da službe HEP-a znaju za svaki kvar koji su dogodi u sustavu delekovoda. No ako se on dogodio u lokalnoj trafostanici uslijed čega je bez električne energije ostao manji dio naselja ili ulice to nije vidljivo u dežurnim službama HEP-a i takav kvar bi potrošači trebali dojaviti. Za to postoji besplatan telefon na broju 0800 300 407.

Neslužbeno smo doznali da je kvar moguće prijaviti i u Lipiku na broj 311-811 te da dežurni operater neće zamjeriti ukoliko u kratkom roku više osoba prijavi telefonom isti kvar. Također neslužbeno, iskusni zaposlenici HEP-a su nas podučili kako ćemo najlakše prepoznati kvar na dalekovodu koji je odmah vidljiv u dežurnoj službi HEP-a, od našeg lokalnog koji nije HEP-u automatski vidljiv. Ako nakon  kratkotrajnog prekida opskrbe u trajanju od nekoliko sekundi, ona opet dođe na nekoliko sekundi pa opet nestane znači da je do kvara došlo na 10 kilovoltnoj mreži koji je sustav HEP-a prepoznao i automatski ga pokušao ponovo ukopčati ali radi kvara nije uspio. Za takav kvar HEP zna i poduzimaju se aktivnosti u cilju njegovog uklanjanja. Ako je do prekida opskrbe došlo bez pokušaja novog ukopčavanja, do kvara je došlo na lokalnoj mreži(220 volti) i moguće je da HEP za njega ne zna dok mu netko od potrošača ne dojavi na već navedene brojeve.